admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2023/02/05 14:01 #19946

 • Zylabk1
 • Zylabk1 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 42
 • Otrzymane podziękowania: 1
34. Proszę wyjaśnić i uzasadnić, czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem? Co powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej? 

Pozostawienie użytku Br , dla nie rolnika nie jest właściwe, ale geodeta nie musi tego aktualizować podczas procedury podziałowej, może w wykazie zmian gruntowych który wykonuje razem z mapą pozostawić użytek jaki otrzymał z zasobu w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną.


 DZIAŁKE MOŻNA WYDZIELIĆ Z ART. 95,7 UOGN.CO POWINNA ZAWIERAĆ MAMA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ROLNEJkc 46’ugn 93.2a, 93.3a oraz 95.7stan 26-28egib zał 1 lp5 UOGN95 Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu: 7)wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;Art. 93. Warunki podziału nieruchomości 2a.Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 95 cel podziału nieruchomości.
 93.3a.Warunku, o którym mowa w ust. 2a, dotyczącego wydzielenia działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, nie stosuje się do działek gruntu projektowanych do wydzielenia pod drogi wewnętrzne.(Rozp. w sprawie standardów technicznych)
§ 26. Na treść mapy do celów prawnych składają się:1) informacje określające przebieg granic działek ewidencyjnych w powiązaniu z granicami działek sąsiednich oraz użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;2) numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;3) dane określające zasięg i rodzaj istniejących lub projektowanych służebności gruntowych4) istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe
§ 27. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa w § 26, zawiera:1) projektowane punkty i linie graniczne;2) oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych;3) wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków, który może być sporządzony także w formie odrębnego dokumentu.2. Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projektowane służebności gruntowe przedstawia się na mapie kolorem czerwonym. Rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej.5. Zasięg istniejących służebności gruntowych wyróżnia się na mapach do celów prawnych linią przerywaną w kolorze brązowym, zaś rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej.
§ 28. Integralną częścią mapy do celów prawnych jest jej opis, który stanowią w szczególności:1) tytuł mapy wskazujący cel opracowania;2) skala;3) położenie obszaru opracowania;4) nazwa gminy;5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;6) numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości;7) nazwa wykonawcy prac geodezyjnych;8) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych;9) imię, nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych;10) data opracowania mapy.
Art. 46. 1. Nieruchomości rolne (grunty rolne) Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej

Czy coś byście dodali. Proszę o konsultacje. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2023/02/05 14:48 #19947

 • Kaczel07
 • Kaczel07 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 30
Moim zdaniem wyczerpująca odpowiedź 
Za tę wiadomość podziękował(a): Zylabk1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2023/02/05 18:27 #19958

 • jstn313
 • jstn313 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 8
co do użytku Br - załącznik nr 1 rozp. EGiB
użytek Br określa się na podstawie MPZP lub WZ'ki lub projektu budowlanego.
ponadto do Br zalicza się grunty przeznaczone, obecnie niewykorzystywane do rolnictwa, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej.
- jeśli budynek wybudowano na podstawie pozwolenia na budowę siedliska, to wydzielając działkę z 95.7 pozostawiamy Br - w wyniku podziału nieruchomość nie traci swojego charakteru, jest to ciągle nieruchomość rolna.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2023/02/06 21:11 #19996

 • biesiadek
 • biesiadek Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
czy z treści pytania wynika że wydzielamy działkę zabudowaną budynkami np. służącymi produkcji rolniczej?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2024/02/12 10:20 #22154

 • HallamFoe
 • HallamFoe Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 9
Generalnie zgadzam z tym stwierdzeniem, że "Pozostawienie użytku Br , dla nie rolnika nie jest właściwe, ale geodeta nie musi tego aktualizować podczas procedury podziałowej, może w wykazie zmian gruntowych który wykonuje razem z mapą pozostawić użytek jaki otrzymał z zasobu w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną" ale czy jest na to jakieś potwierdzenie, zacząłem się nad tym zastanawiać?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2024/02/12 11:44 #22155

 • Jolanta
 • Jolanta Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 35
 • Otrzymane podziękowania: 9
Potwierdzeniem jest zał. nr 1 do R EGiB- użytek Br. Tak jak powiedział  jstn313 . I na drugie potwierdzenie art. 46 KC.
W przypadku użytku Br mamy brać pod uwagę nie tylko to czy właściciel jest rolnikiem, ale to że może nim być.
Za tę wiadomość podziękował(a): aga__, HallamFoe

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie 34 z 2022 i 5 z 2021 zakres 2 2024/02/12 12:09 #22156

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 176
 • Otrzymane podziękowania: 43
W pytaniu jest mowa o nieruchomości rolnej, zgodnie z ustawą o ustroju rolnym,kc, ugon więc jest plan miejscowy i przeznaczenie zagrodowe albo rolne albo planu nie ma i nie były wydane warunki zabudowy na zabudowę mieszkaniową.
​​​​​​
nie możemy zmienić użytku innego niż rolny, bo potrzebna będzie decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, poza tym tutaj trzeba by było najpierw zrobić wykaz zmian danych ewidencyjnych żeby wyjść z tego na mapie z projektem przy kolejnym wykazie zmian danych ewidencyjnych, nie jest też napisane na czym ten podział polega może to być np. poszerzenie działki sąsiedniej.  Mogą być tutaj dwie opcje albo ten użytek jest w bazie albo go zmieniany np. z RV na BR-RV , jedyne co tutaj można zmienić to z BR-RV na RV gdy np. po podziale na działce sąsiedniej nie będzie już budynków tylko będzie to "gołe" pole , ważny będzie też załącznik Egib w tym przypadku. Ogólnie nie musimy nic zmieniać, to że osoba nie jest rolnikiem niczego nie zmienia, zawsze może nim być, poza tym z pytania wynika że to są grunty rolne, gdyby była informacja że przeznacznie w planie jest mieszkaniowe to i tak musielibyśmy zostawić użytek rolny. Dużo osób pisze o 95.7 tutaj, ale w pytaniu nie ma o tym mowy.

 
Za tę wiadomość podziękował(a): aga__, HallamFoe

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.151 s.