admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytanie opisowe nr 8 z 2022r 2023/02/01 16:47 #19797

 • chudy_2000
 • chudy_2000 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 11
8. Jaka jest różnica pomiędzy koniecznością a żądaniem przekazania sprawy do sądu przez stronę w postępowaniu rozgraniczeniowym?
Czy w trakcie rozgraniczenia nieruchomości możliwe jest ustalenie granic znacznie odbiegających od granic wynikających z dokumentów?
Czy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności jednej ze stron wypełnia się protokół ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym?
Do czyich obowiązków należy dbałość o utrzymywanie stałych znaków granicznych, w tym koszty urządzenia i utrzymywania tych znaków zgodnie z przepisami prawa?
 

W przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. W w/w przypadku mamy do czynienia z żądaniem. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), ten umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sadowi. W takim przypadku mamy do czynienia z koniecznością przekazania sprawy do sądu.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Wydanie decyzji poprzedza dokonanie przez wójt (burmistrz, prezydent miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia. A więc upoważniony geodeta nie może ustalić granicy znacznie odbiegających od granic wynikających z dokumentów.  

Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia  oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. 

Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Cywilny (art. 152)
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Rozporządzenie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
Za tę wiadomość podziękował(a): Kaczel07, macko macko1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez chudy_2000.

Pytanie opisowe nr 8 z 2022r 2023/02/01 19:06 #19806

 • FRANIAza
 • FRANIAza Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czyli odp PGIK 33 34 oraz 32.4
Roporządzenie rozgraniczenie 10 11
Kc 152

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe nr 8 z 2022r 2023/02/01 21:05 #19816

 • chudy_2000
 • chudy_2000 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 11
Tu akurat pisałem wszystko z Ustawy Prawo Geodezyjne art. 33 ust 1, 2 pkt. 1, art.34 ust. 1 i 2, kodeks cywilny art. 152, rozporządzenie wpisałem tylko jako podstawę prawną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe nr 8 z 2022r 2023/02/09 12:21 #20056

 • terek
 • terek Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 49
 • Otrzymane podziękowania: 7
Czy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności jednej ze stron wypełnia się protokół ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym?W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jednej ze stron geodeta powinien wstrzymać czynności ustalenia przebiegu granic do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia przez stronę pełnomocnika nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. - PGiK art 32 ust 4W takim przypadku wypełnieniu podlega część protokołu granicznego – punkty od 1 do 8 protokołu granicznego.
Za tę wiadomość podziękował(a): Kaczel07, Antek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe nr 8 z 2022r 2023/03/04 12:17 #20307

 • raphaelinho
 • raphaelinho Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 19
 • Otrzymane podziękowania: 4
a co  z tą częścią pytania?

Czy w trakcie rozgraniczenia nieruchomości możliwe jest ustalenie granic znacznie odbiegających od granic wynikających z dokumentów?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie opisowe nr 8 z 2022r 2023/03/17 20:04 #20407

 • Aniak1388
 • Aniak1388 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy  jest możliwe ustalenie granic znacznie odbiegających od granic wynikających z dokumentów – nie jest możliwe ponieważ zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  art. 31.2  przy ustaleniu przebuegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej, dopiero kiedy brak jest tych danych lub sa niewystarczające albo sprzeczne (art. 31.3)  ustala się przebieg granic na podstaoiwe zgodnych wskazan stron lub jednej strony gdy druga strona nie kwestionuje przebiegu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.057 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się