admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT:

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/02 14:18 #19496

 • toni0907
 • toni0907 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 3
1.Proszę opisać czynności wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w EgiB. 2.Kto może wykonać te czynności? 3.Proszę w punktach wymienić chronologicznie czynności formalne i techniczne. 4.Szczegółowo proszę opisać kwestię skuteczności zawiadomienia o tych czynnościach. 5.Jaki przepis reguluje kwestię doręczeń w postępowaniu administracyjnym?

Chodzi mi konkretnie o podpunkt 4 tego pytania. 

Rozumiem ze stosuję Art 39 PGiK tj.:
"Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się
przepisy art. 32 ust. 1–4."

"Art. 32. PGiK
1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca."

Tylko co z z sytuacją gdy np. adres podmiotu nie jest znany itp? Brak tutaj info tak jak w rozporzadzeniu ws. EGiB o BIP??(tylko tutaj jest informacja że to dotyczy ustalenia!!) 

Rozp ws. EGiB:
"§ 32. 1. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia podmioty, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1
....
7. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, nie są znane lub nie są znane ich adresy
zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, o których mowa w ust. 2, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych"

W takim przypadku przy wznowieniu/wyznaczeniu nie muszę dawać informacji na BIP?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/02 14:36 #19497

 • skoczybruzda1
 • skoczybruzda1 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 6
Starostwa mają dostęp do bazy PESEL.
Wiedzą, czy dana osoba żyje czy też nie. Mogą również uzyskać info odnośnie zameldowania.
Co w przypadku kiedy strona nie odbierze zawiadomienia ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/02 19:57 #19501

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 68
 • Otrzymane podziękowania: 33
Jak nieodbierze to mamy przesrane... 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/09 10:14 #19535

 • fradek13
 • fradek13 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 3
Jeśli nie odbierze zawiadomienia dostarczanego osobiście, wysyłam pocztą. Jeśli nie odbierze listu poleconego, to obowiązuje zasada podwójnego awizo, to w KPA gdzieś było, że uważa się za doręczone poprawnie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 00:34 #19541

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 68
 • Otrzymane podziękowania: 33
No nie do końca z tą pocztą i podwójnym awizem tak jest. Obowiązuje ustawa covidowa i przez nią mamy problem. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 12:40 #19549

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 17

Starostwa mają dostęp do bazy PESEL.
Wiedzą, czy dana osoba żyje czy też nie. Mogą również uzyskać info odnośnie zameldowania.
Co w przypadku kiedy strona nie odbierze zawiadomienia ??
Starostwo nie wykona takiego sprawdzenia o którym piszesz - nie leży to w ich (starostwa) interesie. Starostwo nigdy nie wykona pracy za geodetę który zobligowany jest do wykonania czynności zgodnie z przepisami. Za wszystkie dokumenty składane do starostwa odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie geodeta (w ogólnym pojęciu wykonawca pracy geodezyjnej bądź kierownik pracy) - innymi słowy: jeśli umieścisz w operacie dokumenty nie będące zgodne ze stanem faktycznym - ponosisz odpowiedzialność karną. 
Odpowiedź na pytanie o to, co w przypadku nie odebrania zawiadamienia jest uzależniona od tego, czy strona została prawidłowo powiadomiona. Jeśli tak - nie przeszkadza to w wykonaniu przedmiotowej pracy. Prawidłowe powiadomienie to również brak odbioru zawiadomienia (podwójne awizo). Na wszystko musisz mieć dokument potwierdzający stan faktyczny - czyli legendarne już "zwrotki".
Co do jakości danych w bazie EGiB nie będę się wypowiadał bo to łąbędzi śpiew...:)
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 12:58 #19550

 • toni0907
 • toni0907 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 3
No dobrze ale co w przypadku tak jak pisałem gdy nie ma adresu strony? Bo tak jak pisałem o BIPie nic nie ma przy zawiadomieniach do wznowień/wyznaczeń. Co sie powinno zrobic?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 14:37 #19552

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 68
 • Otrzymane podziękowania: 33
Dlaczego nie wykona ? W powiatach w których mam pracę nie robią żadnego problemu. Starosta odpowiada za bazę EGiB i to do nich trzeba walić, jak coś nie pasuje. Jak chcesz inaczej uzyskać informacje, ze np jedna ze stron ustalenia nie żyje?
Nie ma obecnie podwójnego awiza - masz ustawę covidową i tu jest problem. Strona nie odbierze przesyłki i musisz ponownie zawiadamiać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ŁukaszJJ.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 14:59 #19553

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 17

Dlaczego nie wykona ? W powiatach w których mam pracę nie robią żadnego problemu. Starosta odpowiada za bazę EGiB i to do nich trzeba walić, jak coś nie pasuje. Jak chcesz inaczej uzyskać informacje, ze np jedna ze stron ustalenia nie żyje?
Nie ma obecnie podwójnego awiza - masz ustawę covidową i tu jest problem. Strona nie odbierze przesyłki i musisz ponownie zawiadamiać.
Heh, to gratuluję starostwa i bardzo liberalnego podejścia do Rozporządzenia RODO :)
Co do ustawy Covidowej to widzę, że co Ośrodek to inna interpretacja. W moim ośrodku jakość bazy EGiB jest fatalna - nie są rzadkością sytuacje, gdzie na wypisach nie ma danych gwarantujących choćby prawidłowe zaadresowanie zawiadomień - a przy próbie uzyskania informacji u źródła usłyszysz jednie magiczne słowo RODO i radź sobie gełometro sam :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 15:01 #19554

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 17

No dobrze ale co w przypadku tak jak pisałem gdy nie ma adresu strony? Bo tak jak pisałem o BIPie nic nie ma przy zawiadomieniach do wznowień/wyznaczeń. Co sie powinno zrobic?
Tutaj działają zapisy Art. 39 ust. 3 ustawy PGiK:
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/10 17:20 #19555

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 68
 • Otrzymane podziękowania: 33
Jakiego liberalnego RODO? 
Skąd bierzesz dane podmiotów/stron jak robisz wznowienie? Pgik mówi że za dane i ich aktualność odpowiada starosta. Łaski nie robi. Na każdym z powiatów którym pracuje nie ma problemów z uzyskaniem takich informacji. Mało tego - posłuchajcie szkoleń organizowanych przez SGP - czy to pani Pietrzak czy pan Łuczyński wszyscy mówią to samo. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/11 08:40 #19562

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 17

Jakiego liberalnego RODO? 
Skąd bierzesz dane podmiotów/stron jak robisz wznowienie? Pgik mówi że za dane i ich aktualność odpowiada starosta. Łaski nie robi. Na każdym z powiatów którym pracuje nie ma problemów z uzyskaniem takich informacji. Mało tego - posłuchajcie szkoleń organizowanych przez SGP - czy to pani Pietrzak czy pan Łuczyński wszyscy mówią to samo. 
Off Topic
No to jedziemy po kolei:
Skąd biorę dane? - oczywiście z dokumentów uzyskanych w drodze zgłoszenia pracy gedezyjnej z ośrodka - jakiś haczyk w tym pytaniu czy co :)? Jeden warunek - trzeba mieć szczęście, żeby ośrodek - o, przepraszam - STAROSTA - prowadził ten zasób zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach :) Mówimy o tych samych przepisach które nakazują wykonywanie MPZP naście lat wstecz, przekazywanie plików w standardzie GML itp.
Zazdroszczę, tak wiesz, po polsku, że współpracujesz z ośrodkami, które zapewniają Ci wszelkie niezbędne dane. Bo rozumiem, że dostajesz wypis z EGIB i tam masz dokładne, aktualne dane? W moim przypadku taka sytuacja trafia się raz na pięc robót. To są realia naszej obecnej geodezji i jakości danych w bazach.
Z całym szacunkiem dla pani Pietrzak i pana Łuczyńskiego - poznałem, byłem na wykładach, uczestniczyłem w dyskusjach, szanuję za wiedzę merytoryczną - należałoby zadać pytanie kiedy ostatnio te osoby były w terenie? Pamiętam, że na jednych z wykładów pani Pietrzak sama zakończyła dyskusję stwierdzeniem, że "przepisy przepisami a jak jest to każdy wie" :)
Jedyne co pewne w geodezji to - żeby zdać trzeba mówić jak jest w przepisach a nie jak jest w życiu :)
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/11 10:48 #19564

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 68
 • Otrzymane podziękowania: 33
Nie stwierdzam że jest idealnie ale podgiki nie robią mi problemów jeśli zawiadomienie wisi mi x czasu i wysyłam zapytanie czy oby strona X nie jest przypadkiem już po tamtej stronie. 
Częściej trafi się jakiś adres nieaktualny ale to wiadomo jak z ludźmi - mają zgłosić zmiany a mają to gdzieś. 
Gorszym obecnie problemem jest funkcjonowanie instytucji zwanej potoczne pocztą. Przesyłka potrafi być 3 tygodnie w transporcie pomiędzy oddziałami poczty i martw się potem o termin. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/11 11:41 #19565

 • Vanguard
 • Vanguard Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 17

Nie stwierdzam że jest idealnie ale podgiki nie robią mi problemów jeśli zawiadomienie wisi mi x czasu i wysyłam zapytanie czy oby strona X nie jest przypadkiem już po tamtej stronie. 
Częściej trafi się jakiś adres nieaktualny ale to wiadomo jak z ludźmi - mają zgłosić zmiany a mają to gdzieś. 
Gorszym obecnie problemem jest funkcjonowanie instytucji zwanej potoczne pocztą. Przesyłka potrafi być 3 tygodnie w transporcie pomiędzy oddziałami poczty i martw się potem o termin. 
Oj, poczta to wróg numer 1 - niestety. Na moim terenie działa na tyle fatalnie, że w ramach uzgodnienia między wykonawcami a ośrodkiem "przechodzą" wydruki ze strony śledzenia przesyłek z poczty jako potwierdzenie dostarczenia zawiadomienia...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 2 - Wznowienie, wyznaczenie - zawiadomienia stron 2023/01/11 12:01 #19566

 • ŁukaszJJ
 • ŁukaszJJ Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 68
 • Otrzymane podziękowania: 33
Szczęściarz. U nas twierdzą po szkoleniu z GUGiK, że to nie przejdzie - nie ma informacji, kto odebrał przesyłkę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.058 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się