Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/03/23 22:07 #18169

 • Seba94
 • Seba94 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 4
42. Wykonawca pracy geodezyjnej opracowuje mapę z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Granice zewnętrzne dzielonej nieruchomości były oznaczone znakami granicznymi, przy czym pomiar kontrolny i stan kilku znaków granicznych wskazuje, że uległy one przemieszczeniu. Kiedy możliwe jest wykonanie wznowienia znaków granicznych? Czy takie wznowienie wymaga przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego? Proszę wyjaśnić czy przedmiotowe wznowienie znaków granicznych może być wykonana w ramach zgłoszenia, którego celem jest wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości? Proszę wymienić dokumenty (skład operatu), które w takim przypadku będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

 Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11.
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4.
4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.Podstawa prawna: PGiK

§36.Operat techniczny zawiera:
1) spis treści;
2) sprawozdanie techniczne;
3) dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona;
4) mapę porównania z terenem
5)wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych;”
6) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołu przyjęcia granic podlegających podziałowi, dowodów doręczeń zawiadomień, ;
7) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania;
8) mapy z projektem podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782),   Podstawa prawna: standardy techniczne 

Wznowienie znaków granicznych nie może być wykonane w ramach zgłoszenia podziału nieruchomości. W protokole granicznym w opisie przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi należy zawrzeć  informację o przemieszczeniu znaków granicznych i opisanie zastanego stanu znaków granicznych na gruncie.


Co myślicie odpowiedzi na to pytanie? Szczególnie nie jestem pewny odpowiedzi na drugą część pytania dotyczącą wznowienia znaków granicznych. Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Seba94.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/03/23 22:23 #18170

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 130
 • Otrzymane podziękowania: 85
myślę, że klucz jest tu:
W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:

1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;
2) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1;
3) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;
4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.


 
Za tę wiadomość podziękował(a): Seba94

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/03/23 22:58 #18171

 • Seba94
 • Seba94 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 4
Dziękuję za podpowiedź. Zmodyfikowałem odpowiedź na pytanie uwzględniając art.12 PGiK.

Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11.
3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4.
4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 12. Ust.2c pkt. 4. zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych. Podstawa prawna: PGiK

Wznowienie znaków granicznych może być wykonane w ramach zgłoszenia którego celem jest wykonanie mapy  projektem podziału nieruchomości poprzez wykonanie zgłoszenia uzupełniającego  dotyczącego wznowienia znaków granicznych.
§36.
Operat techniczny zawiera:
1) spis treści;
2) sprawozdanie techniczne;
3) dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona;
4) mapę porównania z terenem
5)wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych, a także szkice jednoznacznie ilustrujące rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych;”
6) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołu przyjęcia granic podlegających podziałowi,, protokół wznowienia znaków granicznych, dowodów doręczeń zawiadomień, ;
7) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania;
8)poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę;
9) mapy z projektem podziału nieruchomości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782), Podstawa prawna: standardy techniczne

Czy adekwatnie do pytania 42 w pytaniu nr 43 o treści: 
43. W ramach pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału nieruchomości kierownik prac geodezyjnych dokonał analizy materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po jej przeprowadzeniu stwierdził, że w niektórych przypadkach brak jest danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic lub są one niewystarczające pod względem określenia dokładności ich usytuowania. Jakie są wymagane dokładności położenia punktów granicznych i w jaki sposób kierownik prac geodezyjnych powinien postąpić w takim przypadku? Jakie czynności powinien podjąć?


Należy odwołać się do art.12 o zgłoszenie pracy uzupełniającej i wykonać ustalenie granic przed przyjęciem granic podlegających podziałowi?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Seba94.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/22 23:39 #18812

 • Andrzej13q
 • Andrzej13q Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy przy podziale można uznać wznowienie punktów granicznych za pracę niezbędną żeby go wykonać ? wydaje mi się że nie 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/23 04:24 #18813

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

Czy przy podziale można uznać wznowienie punktów granicznych za pracę niezbędną żeby go wykonać ? wydaje mi się że nie 
art. 12 2b pgik
tak

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/23 23:14 #18814

 • Andrzej13q
 • Andrzej13q Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Ustalenie tak, ale nie trzeba robić wznowienia czy wyznaczenia żeby wykonać podział, nie jest to niezbędne. Według mnie potrzebne jest nowe zgłoszenie. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/24 05:59 #18815

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

Ustalenie tak, ale nie trzeba robić wznowienia czy wyznaczenia żeby wykonać podział, nie jest to niezbędne. Według mnie potrzebne jest nowe zgłoszenie. 
nie prawda, art 12 ponownie
2c.W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:
"zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez marekszczepan.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/24 10:13 #18816

 • Andrzej13q
 • Andrzej13q Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
to wytłumacz mi w jakim przypadku przy podziale niezbędne będzie wykonanie wznowienia lub wyznaczenia 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/24 18:27 #18817

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

to wytłumacz mi w jakim przypadku przy podziale niezbędne będzie wykonanie wznowienia lub wyznaczenia 
kiedy masz uszkodzone, przesunięte punkty z obwodnicy a ich potrzebujesz.. chryste..

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/24 21:59 #18818

 • Andrzej13q
 • Andrzej13q Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 0
Rozumiem że jak tego nie zrobisz to podziału nie wykonasz, tak uważasz ? Cały czasz chodzi mi o to słowo klucz czyli "niezbędne", a rozumiem to tak że robisz tylko to co jest konieczne do wykonania pracy i tylko tyle. A jak ktoś chce mieć wkopane nowe znaki graniczne jak wynika z pytania to robisz to w nowym zgłoszeniu. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/25 05:12 #18822

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Posty: 386
 • Otrzymane podziękowania: 165

Rozumiem że jak tego nie zrobisz to podziału nie wykonasz, tak uważasz ? Cały czasz chodzi mi o to słowo klucz czyli "niezbędne", a rozumiem to tak że robisz tylko to co jest konieczne do wykonania pracy i tylko tyle. A jak ktoś chce mieć wkopane nowe znaki graniczne jak wynika z pytania to robisz to w nowym zgłoszeniu. 
tak, bo np uszkodzony punkt nie spelnia wymagan dokladnosciowych, a musze go miec bo wtyczam sie projektowym pkt na prosta, na ktorej punkt jest i jest on istotny dla klienta.
Sam okrelasz to jest niezbedne.. zreszta masz przepis to go stosujesz, literalnie jest napisane co mozesz zrobic przy KAŻDYM zgłoszeniu.

Nowe znaki to jest inny temat, inna podstawa prawna. Zresztą musisz mieć nr decyzji podziałowej, którą dostaniesz jak zamkną Ci robotę, przekaża dokumenty do gminy i gmina wyda decyzję - nawet nie masz jak tego zrobić w tym samym zgloszeniu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytanie nr 42 z 2021r. - zakres 2 2022/07/25 07:09 #18823

 • Calka
 • Calka Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Moim zdaniem jeżeli punkty/znaki graniczne spełniają kryteria dokładnościowe BPP 1 lub 2 albo ISD 1 i zostały wcześniej ustalone ZRD 1,3,5,6,9 lub SPD 1 to nie trzeba wykonywać czynności wznowienia/ wyznaczenia. Żeby dokonać podziału należy spisać protokół z przyjęcia granic, a przyjąć granice możemy tylko wtedy kiedy są one ustalone i spełniają kryteria dokładnościowe. Kierownik prac określa czy są, czy nie są 
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.170 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się