Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Kto prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów, jakie grunty obejmuje się gleboz 2021/05/03 16:21 #14681

 • wavesensor
 • wavesensor Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 36
 • Otrzymane podziękowania: 11
Kto prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów, jakie grunty obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją? Wymień czynności składające się na przeprowadzenie klasyfikacji i wskaż kto je przeprowadza. Do jakiej grupy szczegółów terenowych (mając na względzie wymagania dokładnościowe) zalicza się kontury użytków gruntowych i jakie są zasady opracowania wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących pól powierzchni użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych?
11/2020


Prowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań starosty.
Gleboznawczą klasyfikacje gruntów starosta prowadzi dla obszaru powiatu.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzoną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów – obejmuje się grunty rolne i leśne.

Klasyfikacje starosta przeprowadza z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.


Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:
1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Czynności, o których mowa w pkt.1, 2, 3 przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana dalej "klasyfikatorem".

Kontury użytków gruntowych zalicza się do III grupy szczegółów terenowych, których jednoznaczna identyfikacja w terenie jest utrudniona i zależna od oceny osoby wykonującej pomiar.

Przy określaniu zasięgu konturów klasyfikacyjnych kontury o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha włącza się do konturu przyległego
Obliczone na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pola powierzchni użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w granicach działki ewidencyjnej wyrównuje się do pola powierzchni tej działki i wykazuje się z taką samą precyzją zapisu, jak pole powierzchni działki ewidencyjnej.


USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 7d, 20
ROZPORZĄDZENIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – art. 2, 3, 4, 5
ROZPORZĄDZENIE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych – art. 6, 18, 40
Za tę wiadomość podziękował(a): Mona25

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez wavesensor.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.120 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się