Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? 2021/04/20 15:22 #14506

 • kajtekk94
 • kajtekk94 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 9
Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Linie rozgraniczające ustalone są w planie miejscowym, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Art 15 i 54 Ustawa o planowaniu 

Jaką rolę pełnią i jakie warunki powinny spełniać linie rozgraniczające drogę publiczną .

Ktoś znalazł coś na ten temat ?
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? 2021/04/20 19:26 #14508

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 13
10. Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Jaką rolę pełnią i jakie warunki powinny spełniać linie rozgraniczające drogę publiczną? 

Jakimi aktami?                                               §3 pkt 3 i §5 rozporządzenie drogi publiczne
Jaką rolę pełnią                                              §3 pkt 3 i §5 rozporządzenie drogi publiczne
Jakie warunki?                                               §6 i §7 rozporządzenie drogi publiczne 

Jakimi aktami?   Mpzp lub decyzja o licp lub decyzja o wz 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:3) liniach rozgraniczających drogę – rozumie się przez to granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku autostrady – decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w  liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi. 
§ 5. Usytuowanie drogi oznacza w niniejszym rozporządzeniu umieszczenie jej elementów w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym. 
§ 6. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań  terenowych. 
§ 7. 1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż określona w tabeli:
 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez suspicious20.

Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? 2021/04/20 20:49 #14510

 • VIIIX
 • VIIIX Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 46
 • Otrzymane podziękowania: 3
Wszystko spoko, tyle że cytowane paragrafy z rozp. o drogach zostały uchylone albo zmienione. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? 2021/04/20 21:19 #14511

 • kajtekk94
 • kajtekk94 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 9
Dokładnie dlatego pytam czy ktoś coś znalazł czy poprostu druga cześć pytania nie ma już racji bytu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? 2021/04/20 22:26 #14512

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 13
Pewnie nie ma racji bytu już.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? 2021/05/03 21:30 #14684

 • DOMGEO
 • DOMGEO Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 113
 • Otrzymane podziękowania: 23
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  
Art. 11f. Elementy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

1.Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

2)określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych innych dróg publicznych w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 11d wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiera określenie granic tych pasów; 

Art. 12. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odszkodowania za nieruchomości 

1.Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości.
2.Linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez DOMGEO.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.135 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się