Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/06 12:16 #18479

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
Sugeruję opcję szukaj i wpisanie słowa kluczowego Wilczewski. Będziesz miał kilka opinii z poprzednich egzaminów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/07 07:11 #18483

 • PGDG
 • PGDG Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 39
 • Otrzymane podziękowania: 26
Czy jest na forum ktoś, kto zdaje 2 zakres 26 maja i chciałby wspólnie pouczyć się telefonicznie? Na zasadzie "burzy mózgów" ;) 
Mam opracowane opisowki z ubiegłego roku, ale nie mam pewności że dobrze interpretuję pytania i przepisy. Myślę że taka wspólna nauka, np 2-3 godz tygodniowo pozwoli obu stronom lepiej przygotować się do egzaminu.
Chętnych zapraszam na priv. :) 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/09 20:37 #18498

 • kucu21
 • kucu21 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 15
Wszyscy piszą, że zdają zakres 1 24 lub 25 maja? A czy ktoś, tak jak ja, zdaje zakres 1 26 maja, bo mam wrażenie, że jestem sam :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/19 19:16 #18555

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20
Jakie podjąć czynności przed wystąpieniem o warunki zabudowy?
czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie i wskazać akt prawny.
Pozdrawiam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/19 19:54 #18557

 • Olex
 • Olex Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 29
 • Otrzymane podziękowania: 16
Może chodzi o to?
ustawa o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym
Art. 52.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
 1)mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
1a)określenie granic terenu objętego wnioskiem;
(Art. 64.1. Przepisy art. 51 ust. 2-3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a i 5c-5f oraz art. 54–56 stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy)
Art. 61.5a. W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, o którym mowa wart. 52 ust. 2 pkt 1a, na
kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna
szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów, i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków,
o których mowa w ust.1. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się
główny wjazd na działkę.
Za tę wiadomość podziękował(a): Barteka1717

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Olex.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/19 20:49 #18558

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2

Jakie podjąć czynności przed wystąpieniem o warunki zabudowy?
czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie i wskazać akt prawny.
Pozdrawiam.
skąd takie pytanie wziąłeś, dziwne

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/19 21:29 #18559

 • Barteka1717
 • Barteka1717 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 55
 • Otrzymane podziękowania: 20
23.02.2022r. na opisowym zakres 4 było

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/19 23:15 #18561

 • Jvver
 • Jvver Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 48
 • Otrzymane podziękowania: 10
Ja bym na chłopski rozum powiedział, że należy sprawdzić czy nie ma MPZP :) a potem jak Olex - sporzadził wniosek.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 11:40 #18568

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2
Zaznaczyłem a,b,c i zero pkt:
(zgodnie z przepisami wszystkie odp są prawidłowe)*29832 W przypadku wykonania przez przyjmującego zamówienie dzieła w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez zamawiającego terminu w celu zmiany sposobu jego wykonania, zamawiający może:
-jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła
-powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie
-od umowy odstąpić
-jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Art. 636 /

sprawdzał ktoś w tym miesiącu!?
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 11:49 #18569

 • Seba94
 • Seba94 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 2
odpowiedzi do pytań nie pojawiają się w tej samej kolejności. Zaznaczyłeś złą odpowiedź. Powinna być "powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 13:06 #18570

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2

odpowiedzi do pytań nie pojawiają się w tej samej kolejności. Zaznaczyłeś złą odpowiedź. Powinna być "powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie"
co ty piszesz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 13:33 #18571

 • Seba94
 • Seba94 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 2
Wg. Kodeksu cywilnego powinny chyba wszystkie odpowiedzi:
-od umowy odstąpić
-powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie
- jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła
-jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła

Jednak nie, dostałem 0 punktów 

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Seba94.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 13:58 #18572

 • navi01
 • navi01 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 78
 • Otrzymane podziękowania: 2
czy w przypadku gdy inwestor wykonuje budowę przyłącza na zgłoszenie to będzie konieczne wykonanie pzt na mapie do celów projektowych?- zgodnie z pb 30.2a pkt 4) ?
(odnośnie pytania obowiązków inwestora przy budowie i jakie opracowania geodeta robi).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 17:44 #18574

 • ana608
 • ana608 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 8

Zaznaczyłem a,b,c i zero pkt:
(zgodnie z przepisami wszystkie odp są prawidłowe)*29832 W przypadku wykonania przez przyjmującego zamówienie dzieła w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez zamawiającego terminu w celu zmiany sposobu jego wykonania, zamawiający może:
-jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła
-powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie
-od umowy odstąpić
-jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Art. 636 /

sprawdzał ktoś w tym miesiącu!?
 
Sprawdzałam przed chwilą 3 odpowiedzi są poprawne. 
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): navi01

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Egzaminy 24-27 maj 2022 r. 2022/05/22 18:30 #18577

 • Don_Pedro
 • Don_Pedro Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 6

czy w przypadku gdy inwestor wykonuje budowę przyłącza na zgłoszenie to będzie konieczne wykonanie pzt na mapie do celów projektowych?- zgodnie z pb 30.2a pkt 4) ?
(odnośnie pytania obowiązków inwestora przy budowie i jakie opracowania geodeta robi).

odpowiedź upatruje w:
§ 15. 1. Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - z późniejszymi zmianami

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.171 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się