118
egzaminów w bazie
Zakres 4
204
wszystkich pytań opisowych
Zakres 4
103
opracowanych pytań opisowych
Zakres 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa zobowiązują projektanta do współpracy z geodetą przy realizacji obiektów budowlanych i jakim zakresie - podaj przykład do każdego z wymienionych obowiązków? Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego ciążą na geodecie przy obsłudze geodezyjnej obiektów budowlanych?

 

Do podstawowych obowiązków projektanta, z których wynika współpraca z geodetą przy realizacji obiektów budowlanych należy:

  • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – np. przy rozbieżnościach w trakcie opracowania geodezyjnego projektu,
  • opracowanie wyposażenia elementów konstrukcyjnych oraz ich zespołów we wskaźniki montażowe, otwory, uchwyty, stanowiska pomiarowe, tarcze celownicze itp. - np. przy projektowaniu badań przemieszczeń i odkształceń,
  • w przypadku pełnienia nadzoru autorskiego - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji projektu, oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie- np. zastosowanie materiałów budowlanych lub konstrukcji zamiennych o takich samych lub podobnych parametrach spełniających wymogi obowiązujących norm technicznych.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( art. 20, 21)
Log in to comment

H.KYTY3OB Avatar
H.KYTY3OB odpowiedział w temacie: #8261 2018/10/12 14:33
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji:
par.1, p.4: Obowiązek opracowania projektu urządzeń pomiarowo-kontrolnych dla obiektów wymagających obserwacji przemieszczeń i odkształceń spoczywa na jednostce projektującej dany obiekt, po uprzednim rozeznaniu i wykorzystaniu odpowiednich istniejących urządzeń. Projekt tych urządzeń należy skonsultować pod względem geodezyjnym.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się