118
egzaminów w bazie
Zakres 4
204
wszystkich pytań opisowych
Zakres 4
103
opracowanych pytań opisowych
Zakres 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę wymienić obowiązki właściciela budowli piętrzącej, w zakresie kontroli i oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli. Jakie pomiary geodezyjne należy wykonać w tym zakresie?

 

Budowla piętrząca - rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen (§ 3 budowle hydrotechniczne).

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się