Słowa kluczowe budowa drogi

Brak dyskusji

Tagi

zasiedzenie projekt budowlany obręb ewidencyjny osnowa budowlano-montażowa służebność przyjęcie granic trwały zarząd akt ugody droga publiczna odwołanie dziennik budowy strona linia pomiarowa osnowa geodezyjna hipoteka scalenie i podział prawo rzeczowe tolerancja punkt graniczny sieć uzbrojenia terenu zażalenie mapa co celów prawnych służebność osobista protokół komunalizacja prawa związane linia brzegu szkic dokumentacyjny SIT nieruchomość odszkodowanie prawo wodne niwelacja pomiar sytuacyjno-wysokościowy lokal pomiar przemieszczeń i odkształceń osnowa pomiarowa podział nieruchomości tyczenie opłata adiacencka pozwolenie na budowę wywiad terenowy posiadacz zależny rozgraniczenie posiadacz samoistny geodezyjne opracowanie projektu znak graniczny decyzja administracyjna generalizacja komin akt własności ziemi układ wysokościowy pomiar wysokościowy grupy rejestrowe plan miejscowy szkic tyczenia użytkowanie wieczyste postanowienie opłata planistyczna inwentaryzacja ugoda graniczna suwnica sieć modularna jednostka ewidencyjna połączenie i podział mapa do celów projektowych wyrównanie księga wieczysta szkic polowy dokładność ochrona znaków zasób nieruchomości uwłaszczenie wywłaszczenie ustalenie granic osnowa realizacyjna ciąg niwelacyjny numeracja porządkowa pomiar GPS użytki gruntowe ANR służebność gruntowa zawiadomienie mapa ewidencyjna wznowienie wykaz synchronizacyjny droga konieczna teren zamknięty stabilizacja ewidencja gruntów i budynków mapa zasadnicza geodezyjna obsługa inwestycji BDOT wezwanie układ współrzędnych most klasyfikacja gruntów budowa drogi działka szkic graniczny służebność przesyłu posiadanie spór graniczny własność
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się