Słowa kluczowe osnowa geodezyjna

Brak dyskusji

Tagi

wyrównanie lokal przyjęcie granic akt ugody mapa co celów prawnych ugoda graniczna prawo rzeczowe postanowienie wznowienie znak graniczny protokół ewidencja gruntów i budynków opłata planistyczna projekt budowlany spór graniczny opłata adiacencka komunalizacja SIT ANR księga wieczysta linia pomiarowa mapa do celów projektowych numeracja porządkowa pozwolenie na budowę własność służebność nieruchomość działka BDOT generalizacja tyczenie plan miejscowy most mapa zasadnicza połączenie i podział wywłaszczenie pomiar GPS tolerancja służebność przesyłu ochrona znaków posiadanie szkic polowy suwnica odszkodowanie prawo wodne pomiar sytuacyjno-wysokościowy obręb ewidencyjny szkic graniczny klasyfikacja gruntów komin wywiad terenowy hipoteka linia brzegu osnowa budowlano-montażowa pomiar przemieszczeń i odkształceń dokładność sieć modularna droga publiczna szkic tyczenia użytkowanie wieczyste droga konieczna osnowa realizacyjna zażalenie uwłaszczenie strona decyzja administracyjna scalenie i podział inwentaryzacja trwały zarząd zawiadomienie służebność gruntowa ciąg niwelacyjny jednostka ewidencyjna dziennik budowy osnowa geodezyjna geodezyjne opracowanie projektu zasiedzenie niwelacja układ wysokościowy podział nieruchomości użytki gruntowe stabilizacja zasób nieruchomości układ współrzędnych grupy rejestrowe wykaz synchronizacyjny punkt graniczny budowa drogi wezwanie prawa związane pomiar wysokościowy odwołanie posiadacz zależny rozgraniczenie akt własności ziemi ustalenie granic służebność osobista teren zamknięty osnowa pomiarowa geodezyjna obsługa inwestycji szkic dokumentacyjny sieć uzbrojenia terenu posiadacz samoistny mapa ewidencyjna
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się