Słowa kluczowe postanowienie

Brak dyskusji

Tagi

strona zasiedzenie akt własności ziemi generalizacja szkic dokumentacyjny osnowa realizacyjna stabilizacja teren zamknięty droga konieczna zasób nieruchomości trwały zarząd scalenie i podział posiadacz samoistny wezwanie obręb ewidencyjny opłata planistyczna suwnica komin służebność osobista ugoda graniczna ciąg niwelacyjny zażalenie BDOT pomiar GPS sieć modularna wywiad terenowy dokładność numeracja porządkowa ANR niwelacja działka księga wieczysta geodezyjne opracowanie projektu służebność mapa co celów prawnych plan miejscowy rozgraniczenie tyczenie mapa do celów projektowych nieruchomość mapa ewidencyjna przyjęcie granic prawa związane klasyfikacja gruntów szkic polowy układ współrzędnych osnowa geodezyjna własność zawiadomienie spór graniczny odwołanie wyrównanie użytki gruntowe znak graniczny służebność gruntowa lokal ochrona znaków szkic tyczenia posiadacz zależny podział nieruchomości prawo wodne budowa drogi wznowienie dziennik budowy użytkowanie wieczyste układ wysokościowy decyzja administracyjna punkt graniczny most ewidencja gruntów i budynków osnowa pomiarowa geodezyjna obsługa inwestycji połączenie i podział komunalizacja wykaz synchronizacyjny posiadanie droga publiczna osnowa budowlano-montażowa inwentaryzacja jednostka ewidencyjna służebność przesyłu wywłaszczenie mapa zasadnicza uwłaszczenie pomiar sytuacyjno-wysokościowy ustalenie granic SIT odszkodowanie pomiar wysokościowy szkic graniczny akt ugody protokół grupy rejestrowe pozwolenie na budowę postanowienie pomiar przemieszczeń i odkształceń sieć uzbrojenia terenu prawo rzeczowe linia brzegu opłata adiacencka tolerancja hipoteka linia pomiarowa projekt budowlany
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się