Słowa kluczowe postanowienie

Brak dyskusji

Tagi

obręb ewidencyjny suwnica mapa zasadnicza jednostka ewidencyjna grupy rejestrowe lokal stabilizacja pomiar sytuacyjno-wysokościowy pomiar GPS nieruchomość prawo rzeczowe ugoda graniczna spór graniczny komin punkt graniczny pozwolenie na budowę decyzja administracyjna niwelacja posiadanie dziennik budowy osnowa pomiarowa osnowa geodezyjna podział nieruchomości klasyfikacja gruntów wywłaszczenie odszkodowanie wezwanie rozgraniczenie akt własności ziemi projekt budowlany ochrona znaków linia brzegu prawa związane szkic graniczny scalenie i podział osnowa budowlano-montażowa opłata adiacencka inwentaryzacja przyjęcie granic ANR dokładność opłata planistyczna strona geodezyjne opracowanie projektu użytkowanie wieczyste droga publiczna teren zamknięty zawiadomienie most mapa co celów prawnych działka protokół wywiad terenowy linia pomiarowa szkic tyczenia osnowa realizacyjna tyczenie użytki gruntowe wyrównanie służebność osobista szkic polowy ustalenie granic szkic dokumentacyjny prawo wodne księga wieczysta uwłaszczenie zasiedzenie zażalenie wykaz synchronizacyjny tolerancja posiadacz samoistny połączenie i podział sieć uzbrojenia terenu akt ugody służebność budowa drogi numeracja porządkowa droga konieczna wznowienie ewidencja gruntów i budynków BDOT pomiar przemieszczeń i odkształceń SIT służebność przesyłu własność komunalizacja pomiar wysokościowy posiadacz zależny ciąg niwelacyjny mapa do celów projektowych trwały zarząd odwołanie układ wysokościowy hipoteka zasób nieruchomości mapa ewidencyjna plan miejscowy geodezyjna obsługa inwestycji generalizacja sieć modularna znak graniczny układ współrzędnych postanowienie służebność gruntowa
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się