Słowa kluczowe droga konieczna

Brak dyskusji

Tagi

decyzja administracyjna geodezyjne opracowanie projektu prawo rzeczowe odwołanie plan miejscowy szkic tyczenia układ wysokościowy mapa co celów prawnych użytkowanie wieczyste osnowa budowlano-montażowa most komunalizacja pozwolenie na budowę szkic graniczny księga wieczysta rozgraniczenie sieć modularna służebność gruntowa linia brzegu tolerancja stabilizacja ANR znak graniczny droga publiczna ciąg niwelacyjny strona mapa zasadnicza tyczenie służebność osobista osnowa pomiarowa mapa do celów projektowych służebność akt ugody numeracja porządkowa ewidencja gruntów i budynków wywłaszczenie szkic dokumentacyjny opłata adiacencka wezwanie sieć uzbrojenia terenu dziennik budowy budowa drogi posiadacz zależny opłata planistyczna jednostka ewidencyjna szkic polowy grupy rejestrowe zasiedzenie pomiar przemieszczeń i odkształceń działka komin SIT wywiad terenowy zasób nieruchomości pomiar wysokościowy punkt graniczny własność użytki gruntowe hipoteka układ współrzędnych pomiar sytuacyjno-wysokościowy akt własności ziemi posiadacz samoistny prawo wodne mapa ewidencyjna teren zamknięty trwały zarząd inwentaryzacja zażalenie posiadanie klasyfikacja gruntów osnowa geodezyjna droga konieczna geodezyjna obsługa inwestycji generalizacja lokal osnowa realizacyjna wykaz synchronizacyjny podział nieruchomości BDOT przyjęcie granic dokładność uwłaszczenie obręb ewidencyjny scalenie i podział połączenie i podział protokół nieruchomość prawa związane wyrównanie postanowienie odszkodowanie linia pomiarowa ustalenie granic wznowienie suwnica ochrona znaków służebność przesyłu spór graniczny pomiar GPS niwelacja zawiadomienie ugoda graniczna projekt budowlany
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się