Słowa kluczowe droga konieczna

Brak dyskusji

Tagi

plan miejscowy znak graniczny działka linia pomiarowa pomiar sytuacyjno-wysokościowy zasiedzenie linia brzegu budowa drogi podział nieruchomości BDOT akt ugody droga konieczna prawo rzeczowe odszkodowanie zażalenie służebność osobista projekt budowlany osnowa realizacyjna księga wieczysta inwentaryzacja wykaz synchronizacyjny prawa związane własność posiadanie obręb ewidencyjny komunalizacja dziennik budowy suwnica odwołanie geodezyjne opracowanie projektu osnowa pomiarowa posiadacz samoistny strona prawo wodne grupy rejestrowe mapa do celów projektowych wywłaszczenie wyrównanie ANR użytki gruntowe tolerancja hipoteka opłata planistyczna nieruchomość jednostka ewidencyjna trwały zarząd mapa co celów prawnych wznowienie niwelacja postanowienie protokół sieć uzbrojenia terenu most numeracja porządkowa pomiar wysokościowy SIT posiadacz zależny mapa zasadnicza pomiar przemieszczeń i odkształceń pomiar GPS osnowa budowlano-montażowa szkic polowy układ współrzędnych tyczenie generalizacja pozwolenie na budowę szkic tyczenia sieć modularna klasyfikacja gruntów droga publiczna uwłaszczenie scalenie i podział szkic dokumentacyjny przyjęcie granic akt własności ziemi mapa ewidencyjna punkt graniczny dokładność wywiad terenowy służebność gruntowa ewidencja gruntów i budynków szkic graniczny osnowa geodezyjna służebność przesyłu komin wezwanie zawiadomienie ugoda graniczna ciąg niwelacyjny spór graniczny połączenie i podział opłata adiacencka decyzja administracyjna ochrona znaków ustalenie granic użytkowanie wieczyste lokal teren zamknięty rozgraniczenie układ wysokościowy geodezyjna obsługa inwestycji stabilizacja zasób nieruchomości służebność
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się