Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Log in to comment
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Sygnatra: III SA/Gd 479/14
Data orzeczenia: 2014-10-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu: 2014-06-13

 

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2014 r. sprawy ze skargi D. Z. na czynność Starosty z dnia 12 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej:

  1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności,
  2. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego D. Z. 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

Log in to comment
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Sygnatra: III SAB/Lu 74/14
Data orzeczenia: 2014-12-18 orzeczenie uchylone
Data wpływu: 2014-09-26

 

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędzia WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca), Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Sekretarz sądowy Sylwia Bałaban, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi J. P. na bezczynność Starosty w przedmiocie nadania klauzuli dokumentom geodezyjnym

  1. stwierdza bezczynność Starosty;
  2. określa, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa;
  3. zobowiązuje Starostę do opatrzenia dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego zrealizowano prace geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi – w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku;
  4. zasądza od Starosty na rzecz J. P. 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się