michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 20:02 #14002

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 20:03 #14003

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
1 B
2 BC
3 C
4 AC
5 A
6 ABD
7 C
8 AB
9 A
10 AC
11 C
12 B
13 C
14 D
15 A
16 D
17 C
18 C
19 AC
20 A
21 A
22 BD
23 CD
24 ACD
25 A
26 C
27 A
28 B
29 BD
30 D
31 ABCD
32 CD
33 ABC
34 ABC
35 ABCD
36 CD
37 C
38 D
39 ABCD
40 CD
41 D
42 A
43 BCD
44 C
45 ABC
46 D
47 C
48 ABCD
49 ACD
50 ABCD
51 BC
52 BCD
53 BCD
54 ABCD
55 CD
56 AD
57 A
58 ACD
59 BCD
60 B
Za tę wiadomość podziękował(a): suspicious20

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/17 17:48 #14066

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
37.W trakcie zakładania i prowadzenia BDOT500 należy stosować hierarchię ważności atrybutu
źródło według jakiej kolejności:
a. pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe; fotogrametria; pomiar na osnowę i
obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową
b. pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i
wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
c. pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową; digitalizacja mapy i
wektoryzacja rastra mapy; fotogrametria
d. digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy; pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane
projektowe; inne

W sumie to zgadza sie BCD
§ 2. 1. W trakcie zakładania i prowadzenia BDOT500 należy stosować hierarchię
ważności atrybutu źródło według następującej kolejności:
1) pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową;
2) digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy;
3) fotogrametria
4) pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe;
5) inne;
6) nieokreślone;
7) niepoprawne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/18 10:28 #14069

 • Bamboos87
 • Bamboos87 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 13
18 BC?
Standardy par 36. operat techniczny zawiera - mapę porównania z terenem i szkice polowe jeżeli zostały wykonane.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/18 11:02 #14070

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
§ 8. 1. Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy realizacji innych celów niż sporządzenie mapy do celów projektowych, jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne.
z przepisu wynika że obligatoryjnie tylko do MDCP

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/18 11:10 #14072

 • Bamboos87
 • Bamboos87 Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 13
racja czyli 18 B...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Bamboos87.

Test nr 9 - 22 wrzesień 2020 r. 2021/02/28 17:57 #14135

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 5
10.Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą między innymi następujące rejestry publiczne:
a. rejestr cen i wartości nieruchomości
b. ewidencja miejscowości, ulic i adresów
c. państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
d. krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju
C
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 4.1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
7) rejestru cen nieruchomości;
Art. 47a. 1. Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Art. 7. 1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Art. 41. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowe rejestry urzędowe:
1) podmiotów gospodarki narodowej;
2) podziału terytorialnego kraju.

18.Mapę porównania z terenem należy obligatoryjnie wykonać w przypadku:
a. badania treści wpisów w księdze wieczystej
b. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych
c. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja budynku
d. zakładania osnowy pomiarowej
B
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 8. 1. Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy realizacji innych celów niż sporządzenie mapy do celów projektowych, jeżeli kierownik prac geodezyjnych uzna to za konieczne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.174 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się