michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/05 09:24 #13980

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/05 09:24 #13981

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
1 ABD
2 AD
3 D
4 D
5 BCD
6 C
7 AD
8 CD
9 A
10 ACD
11 C
12 D
13 D
14 A
15 C
16 C
17 BCD
18 D
19 AD
20 BC
21 nieaktualne
22 AB
23 BD
24 ABCD
25 ABCD
26 A
27 BCD
28 AD
29 CD
30 B
31 AD
32 BCD
33 ABD
34 ABCD
35 AB
36 BC
37 B
38 D
39 ABCD
40 ACD
41 A
42 D
43 ACD
44 AC
45 CD
46 ACD
47 D
48 B
49 C
50 BCD
51 A
52 ACD
53 ABCD
54 A
55 A
56 BC
57 ABC
58 ABCD
59 BD
60 A
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider, suspicious20

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 12:32 #13992

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
26) AC kpa. art 43
33) BCD Rozp BDOT i MZ załącznik 3 par.5
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, greenpick

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 13:06 #13996

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

emergency12 napisał: 26) AC kpa. art 43
33) BCD Rozp BDOT i MZ załącznik 3 par.5


26. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem:
a. dorosłemu domownikowi, jeżeli podejmie się oddania adresatowi
b. każdemu domownikowi, bez względu na jego wiek
c. sąsiadowi, jeżeli podejmie się oddania adresatowi
d. każdej osobie

Ale czy niepełnoletniemu sąsiadowi też można zostawić pismo?

33 BCD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 15:28 #13997

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
Art. 43 W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.
Sam nie wiem jak to należy interpretować. Moim zdaniem skoro nie ma dwukropka za "dorosłemu" to odnosi się to tylko do domownika.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 19:21 #13999

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
Są inne podobne do tego pytania i tam w odpowiedziach wszędzie jest dorosłemu sąsiadowi, dorosłemu domownikowi itd.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/08 20:10 #14004

 • Oleksy_aleksandra
 • Oleksy_aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 20
Poprawne odpowiedzi to A i C. Sprawdzone na stronie GUGIK.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, emergency12

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/09 13:20 #14011

 • greenpick
 • greenpick Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 4
Moim zdaniem zapis "dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu" trzeba traktować łącznie, czyli "dorosły" odnosi się do tych trzech osób.
www.kursgeodety.pl - mój osobisty blog o planowaniu, nauce i zdrowiu :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/09 15:41 #14012

 • marekszczepan
 • marekszczepan Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 192
 • Otrzymane podziękowania: 74

greenpick napisał: Moim zdaniem zapis "dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu" trzeba traktować łącznie, czyli "dorosły" odnosi się do tych trzech osób.


Zeby odnosiło się do trzech musiałby być dwukropek "dorosłemu: domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu"
ponieważ go nie ma jest to wyliczenie i dorosły odnosi się do domownika

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/23 21:01 #14099

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 5
21. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się z wykorzystaniem:
a. materiałów zasobu umożliwiających odtworzenie położenia tych punktów w terenie
b. współrzędnych punktów granicznych pozyskanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
c. opracowań na potrzeby ewidencji gruntów
d. założonej w tym celu, pomiarowej osnowy sytuacyjnej
A
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 17. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się z wykorzystaniem materiałów zasobu umożliwiających odtworzenie położenia tych punktów w terenie.

31. Dane zgromadzone w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) aktualizuje się między innymi:
a. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania ich przez podmiot władający siecią uzbrojenia terenu
b. w cyklach miesięcznych
c. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od pozyskania ich z innego rejestru publicznego
d. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna
AB
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji1) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GES UT i krajowej bazy GES UT
§ 11. Dane zgromadzone w krajowej bazie GESUT aktualizuje się:
1) w cyklach miesięcznych, na podstawie plików różnicowych pochodzących z powiatowych baz GESUT;
2) niezwłocznie po uzyskaniu nowych informacji, o których mowa w art. 28 pkt 2 ustawy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 28. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1) zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią:
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

33. Do aktualizacji danych istniejących obiektów w bazie BDOT500 stosuje się następujące zasady:
a. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu nie skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu
b. modyfikacja geometrii obiektu, w zakresie zmiany typu geometrii skutkuje utworzeniem nowej wersji tego obiektu w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu
c. zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu skutkuje utworzeniem nowej wersji obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu
d. zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację
BCD
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 2 listopada 2015 r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Załącznik nr 3 Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji BDOT500

§ 5. 1. Zmiana wartości atrybutu dla całego obiektu istniejącego w BDOT500 skutkuje utworzeniem nowej wersji tego obiektu, w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu.
2. Zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację.
3. Atrybut identyfikator ewidencyjny materiału dla nowo utworzonych obiektów
otrzymuje nową wartość, zachowując jednocześnie wszystkie wartości tego atrybutu dla
dotychczas istniejącego obiektu.
4. Modyfikacja geometrii obiektu w zakresie zmiany typu geometrii skutkuje
utworzeniem nowej wersji tego obiektu w ramach trwającego nadal cyklu życia obiektu.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 5 - 8 wrzesień 2020 r. 2021/02/24 11:15 #14102

 • greenpick
 • greenpick Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 4
31. AD - pytanie dotyczy bazy powiatowej, nie krajowej
www.kursgeodety.pl - mój osobisty blog o planowaniu, nauce i zdrowiu :)
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, suspicious20

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.153 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się