michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Test nr 3 - 27 luty 2020 r. 2021/02/04 11:44 #13967

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 3 - 27 luty 2020 r. 2021/02/04 12:17 #13968

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
1 ACD
2 A
3 ABC
4 BCD
5 A
6 ABC
7 ABD
8 AC
9 ABCD
10 C
11 BD
12 C
13 BCD
14 AC
15 nieaktualne
16 C
17 nieaktualne
18 CD
19 nieaktualne
20 nieaktualne
21 nieaktualne
22 C
23 AD
24 A
25 BD
26 ABC
27 BC
28 C
29 A
30 ABCD
31 ABCD
32 D
33 D
34 ABCD
35 B
36 ABD
37 BCD
38 BD
39 D
40 ABCD
41 CD
42 ABCD
43 ABC
44 B
45 B
46 ABCD
47 B
48 AB
49 B
50 BC
51 C
52 ABCD
53 B
54 ABD
55 B
56 D
57 AC
58 AD
59 ABCD
60 ABD
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Test nr 3 - 27 luty 2020 r. 2021/02/05 21:11 #13985

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
8) BD
14) ciekawe czy odp A by była uznana, ponieważ teraz jest "rejestr cen nieruchomości"
16) AD
18) D
27) AC
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 3 - 27 luty 2020 r. 2021/02/11 16:48 #14029

 • bialybytow
 • bialybytow Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 28
 • Otrzymane podziękowania: 4
14 pytanie moim zdaniem BC. "A" jesli tylko rejestr cen nieruchomości pozostanie
bialybytow

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 3 - 27 luty 2020 r. 2021/02/11 18:06 #14030

 • greenpick
 • greenpick Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 4

bialybytow napisał: 14 pytanie moim zdaniem BC. "A" jesli tylko rejestr cen nieruchomości pozostanie

B? EMUiA nie jest rejestrem.
www.kursgeodety.pl - mój osobisty blog o planowaniu, nauce i zdrowiu :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 3 - 27 luty 2020 r. 2021/02/19 23:09 #14085

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 5
8. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności:
a) obsługa administracyjna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
b) składanie wniosków o ukaranie
c) wyznaczanie składu wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej
d) prowadzenie postępowania wyjaśniającego
BD

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 46e. 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2) składanie wniosków o ukaranie;
3) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.


14. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą między innymi następujące rejestry publiczne:
a) rejestr cen i wartości nieruchomości
b) ewidencja miejscowości ulic i adresów
c) państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
d) krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju
C

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 4.1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
7) rejestru cen nieruchomości;
Art. 47a. 1. Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Art. 7. 1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Art. 41. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowe rejestry urzędowe:
1) podmiotów gospodarki narodowej;
2) podziału terytorialnego kraju.

16. W skład operatu technicznego nie wchodzą:
a) zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej lub kartograficznej
b) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań
c) sprawozdanie techniczne
d) decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
AD

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 36. Operat techniczny zawiera:
1) spis treści;
2) sprawozdanie techniczne;
3) dokumentację osnowy pomiarowej, jeżeli taka osnowa była założona;
4) mapę porównania z terenem i szkice polowe, jeżeli zostały wykonane;
5) wykazy pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych;
6) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały;
7) w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów ̶ poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołu klasyfikacyjnego i mapy klasyfikacyjnej oraz opisy odkrywek glebowych;
8) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę;
9) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania;
10) kopie dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 1.

18. Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnia się I II i III grupę szczegółów terenowych do grupy I nie są zaliczone szczegóły:
a) znaki i punkty graniczne
b) znaki geodezyjne
c) obiekty budowlane i urządzenia budowlane w tym elementy sieci uzbrojenia terenu bezpośrednio dostępne do pomiaru
d) kontury użytków gruntowych oraz odkrywki glebowe na potrzeby gleboznawczej klasyfikacji gruntów
D

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa ̶ szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:
a) znaki i punkty graniczne,
b) znaki geodezyjne,
c) naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu;

27. Postępowanie administracyjne może być wszczęte:
a) na żądanie strony
b) na żądanie sądu
c) z urzędu
d) na żądanie organu odwoławczego
AC

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.131 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się