michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/03 22:50 #13964

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/04 11:43 #13966

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
1 CD
2 AB
3 B
4 BD
5 AC
6 CD
7 ABC
8 ACD
9 ABCD
10 CD
11 CD
12 ABC
13 BCD
14 B
15 nieaktualne
16 AD
17 nieaktualne
18 nieaktualne
19 nieaktualne
20 ABCD
21 nieaktualne
22 BCD
23 ABD
24 B
25 ABCD
26 A
27 CD
28 BCD
29 CD
30 D
31 ABCD
32 B
33 C
34 A
35 ABD
36 A
37 BD
38 A
39 C
40 A
41 C
42 ABCD
43 ABC
44 C
45 B
46 ABD
47 B
48 B
49 A
50 ABCD
51 B
52 nieaktualne
53 B
54 D
55 CD
56 AC
57 CD
58 BC
59 AC
60 AC
Za tę wiadomość podziękował(a): greenpick, easy_rider, emergency12, suspicious20

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/04 15:36 #13971

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
6) tylko C
Rozp egib, par 63 pkt1 ust 13)pole powierzchni zabudowy budynku
10) tylko C
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez emergency12.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/04 18:47 #13973

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16
11)moim zdaniem tylko C. pgik art22
27) tylko C, KPA art 113
28) BC, Prawo Budowlane art 21
39) jest jakaś podstawa prawna do prezydenta miasta na prawach powiatu?
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/04 21:17 #13976

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

emergency12 napisał: 6) tylko C
Rozp egib, par 63 pkt1 ust 13)pole powierzchni zabudowy budynku
10) tylko C


Tak masz rację. Rozwiązania wpisuję w excelu i miałem włączone autouzupełnianie. Stąd te błędy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/04 21:24 #13977

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83

emergency12 napisał: 11)moim zdaniem tylko C. pgik art22
27) tylko C, KPA art 113
28) BC, Prawo Budowlane art 21
39) jest jakaś podstawa prawna do prezydenta miasta na prawach powiatu?


I tu masz rację.
Co do pytania 39 to w prawie geodezyjnym w definicjach jest napisane że zasób powiatowy prowadzi starosta i prezydent miasta na prawach powiatu. Więc poprzez analogię prezydent miasta prowadzi też bazę GESUT.
Za tę wiadomość podziękował(a): greenpick, emergency12

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/17 21:31 #14067

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 5
1. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne do których nie należą:
a) wykaz działek ewidencyjnych
b) wykaz podmiotów ewidencyjnych
c) rejestr budynków
d) kartoteka budynków
AB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ 22. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:
1) rejestr gruntów;
2) rejestr budynków;
3) rejestr lokali;
4) kartotekę budynków;
5) kartotekę lokali;
6) mapę ewidencyjną.

6. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku nie są:
a) data zakończenia budowy
b) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych
c) liczba izb wchodzących w skład lokalu
d) pole powierzchni zabudowy budynku
C
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§63.1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:
8) data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku – również data tej przebudowy;
12) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku;
13) pole powierzchni zabudowy budynku;
§ 70. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:
4) liczba izb wchodzących w skład lokalu;


10. Ustalanie granic terenów zamkniętych należy do:
a) Głównego Geodety Kraju
b) marszałka województwa
c) właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych
d) starosty
C
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art.4. 2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.

11. Właściciele nieruchomości za wyjątkami określonymi odpowiednimi przepisami są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków:
a) niezwłocznie
b) w terminie jednego miesiąca od powstania tych zmian
c) w terminie 30 dni od powstania tych zmian
d) w terminie 14 dni od powstania tych zmian
C
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art.22. 2. Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

27. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach w drodze:
a) decyzji prostującej
b) zarządzenia
c) postanowienia
d) zaświadczenia
C
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 113. § 1. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
§ 2. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.
§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

30. Ulice leżące w ciągu dróg krajowych należą:
a) do dróg wojewódzkich
b) do dróg powiatowych
c) do dróg alternatywnych
d) do dróg krajowych
D
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.
2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
Art. 5. 1. Do dróg krajowych zalicza się:
5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych;


W tym mam wątpliwość czy prawidłowe to tylko D.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 26 luty 2020 r. 2021/02/24 11:34 #14103

 • greenpick
 • greenpick Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 4
30. myślę że tylko D, pojęcie "alternatywnych" znalazłem tylko przy autostradach płatnych i raczej tak to trzeba łączyć
www.kursgeodety.pl - mój osobisty blog o planowaniu, nauce i zdrowiu :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.155 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się