Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT:

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 18:09 #13045

 • Lukash
 • Lukash Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 34
 • Otrzymane podziękowania: 12
Zaznacz zdanie które jest prawdą:
a. księga wieczysta może obejmować kilka działek gruntu, o ile stanowią odrębny przedmiot własności
b. księga wieczysta może obejmować grunty niehipotekowane
c. każda działka gruntu posiada obecnie własną księgę wieczystą
d. księga wieczysta musi obejmować wyłącznie jedną działkę gruntu
Za tę wiadomość podziękował(a): MapService

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 18:23 #13046

 • Karolina88
 • Karolina88 Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 95
 • Otrzymane podziękowania: 54
1. Dział I-O księgi wieczystej zawiera:
Wybierz jedną lub więcej:
a. oznaczenie nieruchomości
b. oznaczenie numerów działek ewidencyjnych
c. informacje o właścicielu
d. wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem
Mnie nurtowało czy w tym pytaniu odpowiedź b jest tez prawidłowa i zrobiłam tak,że rozwiązałam test tylko z jedną odpowiedzią. Dostałam punkt, gdy zaznaczyłam tylko A.
Za tę wiadomość podziękował(a): murynt, geomarcin77, Lukash

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 18:28 #13047

 • Karolina88
 • Karolina88 Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 95
 • Otrzymane podziękowania: 54
5. Kto nie prowadzi bazy danych GESUT:
Wybierz jedną lub więcej:
a. starosta
b. prezydent miasta na prawach powiatu
c. Główny Geodeta Kraju
d. wójt, burmistrz, prezydent miasta
Za tę wiadomość podziękował(a): rub

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 19:47 #13051

 • Karolina88
 • Karolina88 Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 95
 • Otrzymane podziękowania: 54
Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:
Wybierz jedną lub więcej:
a. stanowiska kierowania państwem
b. lotniska wojskowe
c. obiekty kulturalne Sił Zbrojnych
d. stanowiska dowodzenia Siłami Bezpieczeństwa
Za tę wiadomość podziękował(a): rub

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 20:18 #13055

 • Kasia J
 • Kasia J Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 10
Legalnymi jednostkami miar są:
1. jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)
3. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
4. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament Unii Europejskiej
Za tę wiadomość podziękował(a): rub

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 20:24 #13056

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31

Kasia J napisał: Legalnymi jednostkami miar są:
1. jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)
3. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
4. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament Unii Europejskiejodp.: B bo w odp A masz słowo należące a w § 5.1 jest " (...)jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu...." Tylko B
Za tę wiadomość podziękował(a): ja1270

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/03 20:29 #13057

 • Kasia J
 • Kasia J Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 10

panF napisał:

Kasia J napisał: Legalnymi jednostkami miar są:
1. jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)
3. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
4. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament Unii Europejskiejodp.: B bo w odp A masz słowo należące a w § 5.1 jest " (...)jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu...." Tylko B


Wiem, ale wg klucza odpowiedzi na stronie GUGIKU poprawną odpowiedzią jest A i B. Sprawdzałam to pytanie tak jak kolega pisał wcześniej, gdy miałam je jako pierwsze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/04 07:15 #13071

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36

Kasia J napisał:

panF napisał:

Kasia J napisał: Legalnymi jednostkami miar są:
1. jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)
3. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
4. jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament Unii Europejskiejodp.: B bo w odp A masz słowo należące a w § 5.1 jest " (...)jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu...." Tylko B


Wiem, ale wg klucza odpowiedzi na stronie GUGIKU poprawną odpowiedzią jest A i B. Sprawdzałam to pytanie tak jak kolega pisał wcześniej, gdy miałam je jako pierwsze.


Zawsze się nad tym pytaniem zastanawiałem, bo w ustawie mowa o należących do SI, oraz o nienależących ale dopuszczonych. Z drugiej strony "jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie"j wydawało mi się poprawną również odpowiedzią bo jednostki SI są tak czy inaczej dopuszczone do stosowania.
Wątpliwości się wyjaśniły, dziękuje :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/04 13:17 #13072

 • murynt
 • murynt Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 75
 • Otrzymane podziękowania: 36
Odpowiedzi na podstawie sprawdzenia tylko jednego pytania z testów gugik, zatem wg ich klucza.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
Wybierz jedną lub więcej:
a. jest aktem prawa miejscowego
b. nie jest aktem prawa miejscowego
c. jest dokumentem planistycznym niepodlegającym uchwaleniu przez radę gminy
d. jest aktem kierownictwa wewnętrznego gminy

Osobami prawnymi w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny są:
Wybierz jedną lub więcej:
a. Skarb Państwa
b. urzędy marszałkowskie
c. urzędy wojewódzkie
d. urzędy gmin

Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy między innymi:
Wybierz jedną lub więcej:
a. wykonywania pomiarów
b. przyrządów pomiarowych
c. wyrażania wartości wielkości fizycznych

d. innych przyrządów niż pomiarowe

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje (z wyjątkami określonymi w ustawie):
Wybierz jedną lub więcej:
a. w drodze decyzji o warunkach zabudowy
b. w drodze decyzji o zagospodarowania
c. w drodze postanowienia o warunkach zabudowy i zagospodarowania
d. w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą:
Wybierz jedną lub więcej:
a. marszałek województwa – dla obszaru województwa
b. prezydent miasta na prawach powiatu - dla obszaru miasta
c. starosta - dla obszaru powiatu
d. Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju


System teleinformatyczny, w którym prowadzi się BDOT500, nadaje każdemu obiektowi ujawnionemu w tej bazie pewien kod nazwany identyfikatorem infrastruktury informacji przestrzennej. Kod ten może ulec zmianie.
Wybierz jedną lub więcej:
a. nigdy
b. przy zmianie wersji obiektu
c. tylko w przypadku negatywnej walidacji obiektu
d. przy eksporcie zasilającym CR ZSIN

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega grzywnie
b. podlega karze ograniczenia wolności od 1 miesiąca do lat 2
c. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
d. podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy:
Wybierz jedną lub więcej:
a. nie jest aktem prawa miejscowego
b. jest aktem kierownictwa wewnętrznego gminy
c. jest aktem prawa miejscowego
d. jest dokumentem planistycznym uchwalanym przez radę gminy


Rada gminy (miasta) swoją wolę wyraża poprzez:
Wybierz jedną lub więcej:
a. decyzje
b. postanowienia
c. uchwały
d. zarządzenia
Tutaj dałem tylko C - uchwały - ale to jest zła odpowiedź. Jak ktoś się dowie jaka jest prawidłowa to niech napisze

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość:
Wybierz jedną lub więcej:
a. dla której nie wydano aktu własności ziemi
b. której właściciel nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego
c. której właściciel nie żyje, a przynajmniej jeden jego spadkobierca jest nieletni
d. dla której nie wydano aktu notarialnego

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które między innymi:
Wybierz jedną lub więcej:
a. są ubezwłasnowolnione całkowicie
b. nie ukończyły lat trzynastu

c. nie ukończyły lat dwunastu
d. są ubezwłasnowolnione częściowo
Tutaj się zdziwiłem, bo zawsze zaznaczałem również odpowiedź "nie ukończyły lat dwunastu", bo to jest logiczne, jednak jest to nieprawidłowa odpowiedź.

Informacje o granicach działek ewidencyjnych, które są przedmiotem sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ujawnia się:
Wybierz jedną lub więcej:
a. na wyrysach z mapy ewidencyjnej
b. w zawiadomieniu o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych
c. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
d. podczas okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych

Klauzulę tajności dokumentu zawierającego informacje niejawne nadaje:
Wybierz jedną lub więcej:
a. kierownik jednostki organizacyjnej w której są wytwarzane dokumenty niejawne
b. pełnomocnik ochrony
c. osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału
d. kierownik kancelarii tajnej

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać:
Wybierz jedną lub więcej:
a. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
b. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5
c. podlega grzywnie
d. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2
Tutaj zaznaczyłem tylko A i było źle, przy takich pytaniach trzeba również odpowiedzi o grzywnie i o ograniczeniu wolności zaznaczać.
Za tę wiadomość podziękował(a): Eureka, rub, Wedius, geomarcin77, Lukash, Kasia J, MagdaM

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/04 15:22 #13073

 • Kasia J
 • Kasia J Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 10
Rada gminy (miasta) swoją wolę wyraża poprzez:
a. decyzje
b. postanowienia
c. uchwały
d. zarządzenia
Za tę wiadomość podziękował(a): Eureka, MapService, murynt, MagdaM

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/04 16:52 #13075

 • geomarcin77
 • geomarcin77 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 43
 • Otrzymane podziękowania: 17
Jakaś podstawa do tych odpowiedzi ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/06 00:57 #13086

 • wojtas
 • wojtas Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 66
 • Otrzymane podziękowania: 16
Bazę danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tworzy się w oparciu o:

Wybierz jedną lub więcej:
a. bazę danych osnów szczegółowych prowadzoną przez starostę
b. bazę danych osnów szczegółowych prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju
c. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju
d. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych prowadzoną przez marszałka województwa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/06 01:24 #13087

 • wojtas
 • wojtas Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 66
 • Otrzymane podziękowania: 16
Z budżetu samorządu powiatu finansowane są zadania związane z :

Wybierz jedną lub więcej:
a. gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
b. uzupełnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
c. wyłączaniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
d. zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego

????

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/06 08:38 #13089

 • panF
 • panF Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 141
 • Otrzymane podziękowania: 31

wojtas napisał: Z budżetu samorządu powiatu finansowane są zadania związane z :

Wybierz jedną lub więcej:
a. gromadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
b. uzupełnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
c. wyłączaniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
d. zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego

????


odp na to pytanie nie będzie Prawo Geodezyjne § 41b.3
3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Niejednoznaczne, wątpliwe pytania testowe 2020/09/06 10:26 #13090

 • jogi521
 • jogi521 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 70
 • Otrzymane podziękowania: 32
Patrząc na część tych odpowiedzi, zastanawiam się czy jeżeli nie zdam testu, mogę się odwołać, prosić o raport i prosić o podanie podstawy prawnej do odpowiedzi błędnych :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.273 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się