michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.

TEMAT:

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/17 13:20 #14062

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
1 AC
2 C
3 ABD
4 ABCD
5 ABC
6 ABCD
7 A
8 ABCD
9 A
10 BCD
11 A
12 AD
13 ABC
14 A
15 B
16 ABCD
17 BCD
18 D
19 A
20 ACD
21 B
22 C
23 ABCD
24 D
25 D
26 B
27 C
28 A
29 ACD
30 D
31 ABCD
32 D
33 ABCD
34 A
35 AB
36 ABC
37 ABCD
38 ACD
39 A
40 ACD
41 BC
42 B
43 BCD
44 BD
45 AD
46 ABCD
47 ABCD
48 D
49 ABCD
50 A
51 D
52 ABCD
53 CD
54 D
55 B
56 B
57 ABCD
58 AC
59 ACD
60 AB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/18 18:15 #14076

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 2
Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje:
a) postanowienie starosty o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
b) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie
c) akt ugody
d) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony

odpowiedz A jest również poprawna? oprócz B,C,D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez niuchacz.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/18 19:42 #14077

 • suspicious20
 • suspicious20 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 5
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
§ 19.
Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje:
1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,
3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,
4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł,
7) protokół graniczny lub akt ugody,
8) opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym,
9) ostateczną decyzję właściwego organu o rozgraniczeniu nieruchomości lub umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 29.3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.
Art. 30. 2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.
3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów zastępuje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

Taka analiza i myślę, że jak ktoś pisał pytania to pewnie z myślą o art. 29 ust. 3 i znaczna większość postanowień jest W,B, PZ.
Ja zaznaczyłbym BCD. Sprawdzał ktoś na GUGIK?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/20 09:59 #14086

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
Ja też rozwiązałem test ze strony GUGiK. Każde pytanie porównywałem z naszą bazą odpowiedzi i uzyskałem wynik 59 punktów. Jedyne pytanie o wątpliwych odpowiedziach moim zdaniem to:
Centrem znaku geodezyjnego jest jest odpowiednio:
a. dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku
b. wszystkie odpowiedzi są poprawne
c. dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku
d. dla punktów osnowy wysokościowej - najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku

Zaznaczyłem odpowiedzi ABCD a pewnie tylko odpowiedź B jest poprawna.

Dodatkowo podczas rozwiazywania testu pobierałem na bieżąco pytania więc w kolejnej wiadomości dodam cały test i odpowiedzi.

B również jest źle
Za tę wiadomość podziękował(a): easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Woo.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/20 10:27 #14087

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5

Woo napisał: Ja też rozwiązałem test ze strony GUGiK. Każde pytanie porównywałem z naszą bazą odpowiedzi i uzyskałem wynik 59 punktów. Jedyne pytanie o wątpliwych odpowiedziach moim zdaniem to:
Centrem znaku geodezyjnego jest jest odpowiednio:
a. dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku
b. wszystkie odpowiedzi są poprawne
c. dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku
d. dla punktów osnowy wysokościowej - najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku

Zaznaczyłem odpowiedzi ABCD a pewnie tylko odpowiedź B jest poprawna.

Dodatkowo podczas rozwiazywania testu pobierałem na bieżąco pytania więc w kolejnej wiadomości dodam cały test i odpowiedzi.

B również jest źle


ACD też źle

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/21 20:17 #14088

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 2

*geometra* napisał:57 ABCD
(dodam czego dotyczy odpowiedz)
Centrem znaku geodezyjnego jest odpowiednio:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku
c) dla punktów osnowy wysokościowej - najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku
d) dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku
ABCD jest prawidłową odpowiedzią, dzisiaj udało mi się nacelować na to pytanie, w teście miałem zmienioną kolejność - nie wiedziałem że GUGIK tak robi


58 AC
(dodam czego dotyczy odpowiedz)
Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych:
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inwestora
c) w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność
d) w skali dwukrotnie większej niż obiekt lub zamierzenie budowlane i zapewniającej jego czytelność

co do tego pytania mam rozkminę, pytanie dość podchwytliwe:

w tym pytaniu jest pomieszane rozporządzenie stare które jest uchylone:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.”;


§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych, o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.”;

czyli po staremu odpowiedz A i C jest poprawna

z nowym
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

§ 9. 5. W stosunku do projektu zagospodarowania działki lub terenu skalę rysunków dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, zapewniając jego czytelność. Stosuje się skale rysunków nie mniejsze niż 1:500, a dla inwestycji liniowych nie mniejsze niż 1:1000.

§ 15. 1. Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

a po nowemu odpowiedz A? bo § 9. 5 jest inaczej sformułowane (niby przekaz taki sam, ale już w słowach 1:1 nie ma)

jakby ktoś trafił na to pytanie to sprawdźcie tylko odpowiedz A

Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, easy_rider

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/22 12:29 #14090

 • Oleksy_aleksandra
 • Oleksy_aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 40
 • Otrzymane podziękowania: 20
Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych:
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inwestora
c) w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność
d) w skali dwukrotnie większej niż obiekt lub zamierzenie budowlane i zapewniającej jego czytelność

Odp AC jest poprawne. Sprawdzone.
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, emergency12, niuchacz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/22 12:57 #14091

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 2

Oleksy_aleksandra napisał: Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych:
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inwestora
c) w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność
d) w skali dwukrotnie większej niż obiekt lub zamierzenie budowlane i zapewniającej jego czytelność

Odp AC jest poprawne. Sprawdzone.dzięki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/23 21:46 #14100

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 2
cześć

trafiłem na takie pytanie:

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju:
a) nosi skrócona nazwę TERYT
b) prowadzi Główny Geodeta Kraju
c) jest prowadzony w formie analogowej
d) jest prowadzony w systemie teleinformatycznym

zaznaczyłem odp. A (miałem parę błędów więc nie wiem gdzie źle uzupełniałem) ale co do tego pytania:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej, Par. 1

chodzi o to że, w internetach są dwie wersje tego rozporządzenia pod "Dz.U.1998.157.1031"
rozporządzenie które sobie wydrukowałem jest z:
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981571031
TREŚĆ
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT

natomiast na tej stronie:
sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-usta...owego-16832284/roz-1
TREŚĆ
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT.
pisze że "Wersja od: 1 stycznia 2021 r." nigdzie jej nie mogę znaleźć do pobrania z oficjalnej storony

która jest poprawna?

dzięki

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/23 21:53 #14101

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 334
 • Otrzymane podziękowania: 83
Wersja druga jest poprawna. Rozporządzenie to było wielokrotnie nowelizowane. Na innych stronach z aktualnymi aktami prawnymi też jest mowa o systemie teleinformatycznym.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/24 20:52 #14108

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
Niezajęcie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowiska w sprawie projektu założenia ewidencji jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, jeśli upłynie termin:
a. dwóch miesięcy
b. 14 dni
c. jednego miesiąca
d. 30 dni

C źle, D źle, AC źle. Ktoś wie jaka jest poprawna odp ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/24 21:39 #14110

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5

Karolina88 napisał: 58. Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencja gruntów i budynków sporządza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. Główny Geodeta Kraju
b. marszałek województwa
c. wojewoda
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Pytanie sprawdzone


Faktycznie odpowiedzią poprawną jest A... tylko dlaczego skoro w rozporządzeniu EGiB jest: ?

§ 76. 1. Powiatowe zestawienia zbiorcze sporządza starosta i w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje
zestawienie powiatowe właściwemu marszałkowi województwa.
2. Wojewódzkie zestawienia zbiorcze sporządza marszałek województwa i w terminie do dnia 15 marca każdego roku
przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.
3. Krajowe zestawienia zbiorcze Główny Geodeta Kraju sporządza w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/24 21:40 #14111

 • niuchacz
 • niuchacz Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 2

Woo napisał:
Niezajęcie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowiska w sprawie projektu założenia ewidencji jest równoznaczne z jego uzgodnieniem, jeśli upłynie termin:

a. dwóch miesięcy
b. 14 dni
c. jednego miesiąca
d. 30 dni

C źle, D źle, AC źle. Ktoś wie jaka jest poprawna odp ?Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ 33.3. Niezajęcie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego stanowiska w sprawie projektu założenia ewidencji w terminie jednego miesiąca od dnia jego otrzymania jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

przed chwilą na GUGIK'u dałem C i rzeczywiście 0 punktów tak jak napisałeś, innej odp. nie ma ...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/25 17:37 #14117

 • emergency12
 • emergency12 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 27
 • Otrzymane podziękowania: 16

Woo napisał:

Karolina88 napisał: 58. Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencja gruntów i budynków sporządza:
Wybierz jedną lub więcej:
a. Główny Geodeta Kraju
b. marszałek województwa
c. wojewoda
d. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Pytanie sprawdzone


Faktycznie odpowiedzią poprawną jest A... tylko dlaczego skoro w rozporządzeniu EGiB jest: ?

§ 76. 1. Powiatowe zestawienia zbiorcze sporządza starosta i w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje
zestawienie powiatowe właściwemu marszałkowi województwa.
2. Wojewódzkie zestawienia zbiorcze sporządza marszałek województwa i w terminie do dnia 15 marca każdego roku
przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.
3. Krajowe zestawienia zbiorcze Główny Geodeta Kraju sporządza w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.

Art 25 PGiK
1. Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządza się terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją.
2. Starostowie sporządzają gminne i powiatowe zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień powiatowych, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, Woo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Testy ze strony Gugiku - wspólne rozwiązywanie 2021/02/25 20:54 #14121

 • Woo
 • Woo Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5

natole napisał: Sprawozdanie techniczne zawiera m.in.:
a. dokumentację procesu wyrównania
b. datę zakończenia prac geodezyjnych
c. nazwę zleceniodawcy prac widniejącą w zawartej umowie
d. informację dotyczącą przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu
BD


Na stronie GUGiK to jest błędna odp. Również B źle, D źle. Ktoś zna odp. ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.188 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się