Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część testowa egzaminu pisemnego, która składa się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych.
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Test nr 2 - 21 luty 2018 r.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 01:42 #8954

 • slavo
 • slavo Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 9
Poniżej moje odpowiedzi na test z 21 lutego 2018. Proszę o sprawdzenie i poprawę - z podaniem przepisu z którego ona wynika )
1. B
2. ABD
3. ABCD
4. ACD
5. BC
6. D
7. ABCD
8. ABC
9. C
10. ABD
11. ABCD
12. ACD
13. ABCD
14. AB
15. BD
16. AC
17. BC
18. AB
19. ACD
20. ABC
21. ABCD
22. BCD
23. ACD
24. BD
25. AB
26. AC
27. ABCD
28. B
29. AD
30. ABCD
31. B
32. ACD
33. ABC
34. CD
35. AD
36. BC
37. ABCD
38. ACD
39. ABCD
40. ABCD
41. AD
42. CD
43. ACD
44.ABC
45.ACD
46.AB
47.BCD
48.AB
49.A BCD
50. AD
51. ABCD
52. ABCD
53. ABC
54. C
55. ABD
56. BC
57. ABD
58. ABCD
59. BC
60. B

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 12:02 #8967

 • mpower
 • mpower Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 4
Widzę w innych wątkach, że w większości uważacie, że wniosek z pytania nr 37 zawiera konieczność podania numeru PESEL (A). Jest on jednak tylko potrzebny we wniosku o wypis/wyrys. Ja odpowiedzi (A) raczej bym nie zaznaczał.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 12:16 #8970

 • Leon
 • Leon Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 185
 • Otrzymane podziękowania: 19
tu by trzeba było pisać doktorat bo wzór sobie rozp. sobie...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 12:33 #8971

 • slavo
 • slavo Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 9
Sprawdziłem w formularzach i faktycznie we wniosku o udostępnienie materiału nie ma miejsca na wpisanie nr PESEL.. więc odpowiedź (A) należałoby wykluczyć. Tylko pytanie czy komisja twierdzi tak samo :S

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 13:15 #8981

 • Leon
 • Leon Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 185
 • Otrzymane podziękowania: 19
Ale już w rozp. w spr. organizacji jest uznane :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 13:37 #8985

 • ghostx
 • ghostx Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 96
 • Otrzymane podziękowania: 7
Pyt 4- gdzie jest odp na temat niezebranych plonów?
Pyt 20 -A,C. W par 7 ust 2 jest ze identyfikator skłąda się z PRZESTRZENI NAZW oraz NUMERU PORZĄDKOWEGO.
W pytaniu pytają tylko o PRZESTRZEŃ NAZW ,odp znajduje się w par 7 ust 3 -rozp w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych....
Pyt 30 - BCD , W PGiK art 47a ust 3 są dane państwowego rejestru nazw geograficznych a nie rejestru granic
Pyt 42-ABC
Pyt 46 - CD -w pytaniu jest "nie są"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ghostx.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 13:52 #8990

 • majka_b1
 • majka_b1 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 57
 • Otrzymane podziękowania: 5
pyt. 4 - KC art. 48 < drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania<
poza tym wyrok I ACa 14/14 Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:
< Plony (zasiewy) są bowiem częścią składową gruntu i stają się odrębnym od gruntu przedmiotem własności dopiero z chwilą ich odłączenia przez osobę do tego uprawnioną<

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 14:07 #8994

 • slavo
 • slavo Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 9
42 ABCD par3.2 rozp w prawie rodzajów pracy mających znaczenie dla obronności - tam jest o porozumieniach, a odpowiedziami ABC zgadzam się, po dokładnym przeczytaniu par4.
30 - odpowiedź jest w rozporządzeniu EMUIA par3.3 i 3.4
"3. Do określenia przebiegu granic miejscowości wykorzystuje się dane państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz ewidencji gruntów i budynków.
4.W przypadku gdy rejestry, o których mowa w ust. 3, nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji do ustalenia przebiegu granic miejscowości innych niż miasto i wieś, wykorzystuje się w tym celu informacje dostępne z innych źródeł, w szczególności:
1)mapy archiwalne;
2)kroniki;
3)opisy w aktach notarialnych;
4)księgi hipoteczne;
5)zeznania świadków."
20 i 46 zgadzam się z ghostx - pomyliłem się:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez slavo.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 15:19 #9000

 • dzusti1983
 • dzusti1983 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
Jeśli mógłby ktoś podpowiedzieć z czego wynika odp D w pytaniu 52 to jest objęcia gruntu formą ochrony przyrody...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 15:24 #9001

 • slavo
 • slavo Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 9
Art. 20.2 pkt 4 ustawy prawo geodezyjne - "4) informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art.6ust.1pkt1–9 ustawy z dnia 16kwietnia 2004r. o ochronie przyrody "

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 16:34 #9002

 • anetaz
 • anetaz Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 2
PYT. 18 (ABCD) na podstawie załącznika nr 3 pkt. 21 Rozporządzenie IIP, co wy na to ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/24 18:48 #9010

 • slavo
 • slavo Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 47
 • Otrzymane podziękowania: 9
Moim zdaniem policja i straż pożarna nie są organami administracji.. dlatego tylko AB
The following user(s) said Thank You: Leon

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/25 08:54 #9040

 • dzusti1983
 • dzusti1983 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dzięki!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/25 17:42 #9077

 • PiotrS
 • PiotrS Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 45
 • Otrzymane podziękowania: 14
pyt. 15 - tylko B
ODPOWIEDŹ A dotyczy informacji o klauzuli "tajne"

pyt. 22 - tylko D??
W mojej ocenie znaczenie mają spójniki (i/lub) - proszę o dyskusję.

pyt. 41 - dodatkowo C??:
§ 2. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych
i kartograficznych:
b) tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”,

pyt. 54 - CD??
§ 27.1. Organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w art. 40
ust. 4 ustawy powołuje komisję w składzie co najmniej pięcioosobowym spośród pracowników wykonujących
zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez PiotrS.

Test nr 2 - 21 luty 2018 r. 2019/01/25 18:08 #9082

 • oleek
 • oleek Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Do pytania 22:
W pytaniu jest fragment "w zależności od rodzaju przyrządu".
Odpowiedź na to zawarta jest w art. 8 ust. 5. Czyli odpowiedzi BCD.

Do pytania 41:
Moim zdaniem, art 4 ust 1a PGiK mówi o bazach, a nie o wykonywaniu standardowych opracowań kartograficznych. Gdyby znaczyło to jedno i to samo, to §2 b) i §2 c) dublowałyby się.

Do pytania 54:
Niekoniecznie tylko pracownicy ośrodka, mogą być też pracownicy z ewidencji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez oleek.
 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.279 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się