Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy?

Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy? 2018/02/19 20:55 #6470

 • Mariusz22051985
 • Mariusz22051985 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
Tyczenie - rozumie się przez to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na
realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w
sposób trwały lub tymczasowy

Art. 12.1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich
rozpoczęciem:
3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:
a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b,
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,
d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań
sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany
struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz
sposobu zagospodarowania nieruchomości.

§ 59. 1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych
obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji
wykonawcy.


Ustawa PGiK art 12
Rozporzadzenie ( standardy) § 2, § 59.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Mariusz22051985.

Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy? 2018/02/19 21:47 #6471

 • Mariusz22051985
 • Mariusz22051985 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 5
Jeszcze Art 43 PB
Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a–20b, podlegają
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy? 2018/04/25 14:52 #7229

 • mariuszpawelec
 • mariuszpawelec Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Ja na temat tyczenia budynków mogę polecić od siebie taki artykuł https://gdzie-dzialka.pl/na-czym-polega-tyczenie-budynkow-przez-geodete który właśnie traktuje o tyczeniu :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy? 2019/01/22 08:09 #8905

 • ghostx
 • ghostx Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 96
 • Otrzymane podziękowania: 7
Myślę, że warto zawrzeć jeszcze par 15 ust 2, czynności
"Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjny umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. "

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu? Jaki dokument jest wynikiem tyczenia i komu go przekazujemy? 2019/08/11 21:19 #10550

 • Przemek1
 • Przemek1 Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 99
 • Otrzymane podziękowania: 27
a czy par15 ust 2, czynności nie tyczy się czynności o których mowa w par 12, a tam nie ma nic na temat tyczenia :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.231 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się