Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe.

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe. 2015/05/12 17:29 #3546

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 215
 • Otrzymane podziękowania: 22
...

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe.

 

Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów budowlanych wykonuje się w oparciu o osnowę geodezyjną, pomiarową lub realizacyjną.

Osnowę realizacyjną zakłada się gdy:

 • bezpośrednio z istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i pomiarowej nie można dokonać tyczenia,
 • dokładność poziomej osnowy geodezyjnej i pomiarowej jest zbyt niska na potrzeby tyczenia,
 • istniejąca pozioma osnowa geodezyjna i pomiarowej podczas inwestycji może zostać zniszczona.

Osnowę realizacyjną nawiązuje się do poziomej osnowy geodezyjnej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej i wyrównuje metodą najmniejszych kwadratów z obliczeniem błędów średnich położenia punktów.

Pod względem konstrukcyjnym osnowa realizacyjne może być siecią jednorzędową lub siecią dwurzędową zakładaną dla złożonych i dużych inwestycji realizowanych etapami. W przypadku sieci dwurzędowej osnowę I rzędu nawiązuje się do poziomej osnowy geodezyjnej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej i pokrywa się nią cały obszar inwestycji, a osnowę II rzędu nawiązuje się do osnowy I rzędu i zakłada się ją w dostosowaniu do potrzeb określonego etapu inwestycji.

W przypadkach gdy przy realizacji inwestycji niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z dokładnością wyższą niż 0.10 m poziomo i 0.05 m wysokościowo, zakłada się osnowę realizacyjną w układzie lokalnym, którego początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu ciężkości obszaru inwestycji, zaś jego osie zorientowane są przez główną oś inwestycji.

Punkty osnowy realizacyjnej stabilizuje się znakami z trwałego materiału z jednoznacznym oznaczeniem na nich położenia punktów osnowy. Do stabilizacji można użyć znaków z kamienia , betonu lub tworzyw sztucznych, a w przypadku nawierzchni utwardzonych- bolców trzpieni lub prętów, o długości zapewniającej trwałość stabilizacji.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§ 16, 19, 51-54)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe. 2017/01/06 12:36 #3547

 • baca2411
 • baca2411 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 20
 • Otrzymane podziękowania: 8
Ja bym dodał jeszcze Art. 3.1 PGiK oraz par. 4 standartów

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe. 2017/01/20 21:32 #3655

 • Geodeta_xxx
 • Geodeta_xxx Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 0
dodałbym jeszcze par. 51 standardów

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe. 2017/01/20 21:33 #3656

 • Geodeta_xxx
 • Geodeta_xxx Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 10
 • Otrzymane podziękowania: 0
było przepraszam....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe. 2017/01/21 13:56 #3658

 • bombell
 • bombell Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 39
 • Otrzymane podziękowania: 12
" lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych." -> czy tu nie trzeba podciągnąć Standardy paragraf 61. punkt 2 i 3?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Które akty prawne i w jaki sposób rozstrzygają o stosowaniu osnów związanych z realizacją lub funkcjonowaniem obiektów budowlanych. Proszę podać tylko informacje podstawowe. 2018/03/12 20:01 #6710

 • mateo-17
 • mateo-17 Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 211
 • Otrzymane podziękowania: 85
zdecydowanie w odpowiedzi powinno pojawić się co nieco o osnowie do monitoringu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.207 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się