Jak jeszcze nie zdecydowaliście na co przeznaczycie Swój 1% podatku to proszę o pomoc dla Michała

PIT KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: Michał Żmuda 322/Z

zmooda - administrator uprawnienia-geodezyjne.pl


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: 20. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wytyczenie parterowego budynku gospodarc

20. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wytyczenie parterowego budynku gospodarc 2019/08/24 20:15 #10591

 • Przemek1
 • Przemek1 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 121
 • Otrzymane podziękowania: 32
Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wytyczenie parterowego budynku gospodarczego o wymiarach 6 x 7 m na działce siedliskowej rolnika. Jak powinien być opracowany geodezyjne projekt zagospodarowania terenu, jak udokumentowane prace geodezyjne oraz czy i ewentualnie jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasoby geodezyjno – kartograficznego ? Jakie elementy podlegają tyczeniu

Jak powinien być opracowany geodezyjne projekt zagospodarowania terenu ?
Rozp. w sprawie czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
§ 8 – geodezyjne opracowanie PZT

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

Jakie elementy podlegają tyczeniu ?
§ 10 – elementy tyczenia

1. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.
2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
1) Główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych
2) Charakterystyczne punktu projektowanego obiektu
3) Stałe punkty wysokościowe - repery

Jak udokumentowane są prace geodezyjne – czyli jakie dokumenty sporządzamy
§56 standardy
Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów (projektu zagospodarowania działki lub terenu) utrwala się w szkicu dokumentacyjnym
§59 standardy
Wyniki tyczenia utrwalamy na szkicu tyczenia. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy
§71 standardy
Po zakończeniu prac całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do PZGiK. W skład operatu wchodzą: szkice polowe i dzienniki pomiarowe, sprawozdanie techniczne, dokumenty zawierające wyniki pomiaru (może być szkic tyczenia), kopia mapy do celów projektowych, pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych (w tym przypadku baza danych EGiB), spis dokumentów operatu technicznego.

Czy i ewentualnie jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasoby geodezyjno – kartograficznego ?
Każdą pracę, którą wykonujemy zgłaszamy z wyjątkiem zwolnień z tego obowiązku o których mowa w art. 12c

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Art. 12.1 pkt. 3d

Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace przed ich rozpoczęciem właściwemu miejscowo staroście, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu.
Art. 12c pkt. 2
Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumenty zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów
Art. 12a – dokumenty do PZGiK
Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
1) Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art.4 ust.1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b
2) Dokumenty wymagane przepisami na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie

Rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§45 – aktualizacja operatu ewidencyjnego

W przypadku tyczenia należy dokonać aktualizacji bazy EGiB poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian celem ujawnienia nowych danych ewidencyjnych (budynku w budowie). Przy aktualizacji stosujemy przepisy §35 aktualizacji. W tym przypadku §35.3 w oparciu o wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych (pomiary związane z tyczeniem obiektów budowlanych) w trybie §71 rozporządzenia w sprawie EGiB tj. na wniosek podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów.

Proszę o sprawdzenie. Nie jestem pewnych tylko egib i wniosek strony lub z urzędu oraz na podstawie jakich przepisów geodeta sporządza (zakłada) arkusz budynku w budowie – tzn. czy można podpiąć to pod wykaz zmian danych ewidencyjnych §46 EGiB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Przemek1.
 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.150 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się