Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem...

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2017/02/21 09:53 #6939

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 267
 • Otrzymane podziękowania: 27
 
W jaki sposób można wykonać podział na tym...

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina dotąd nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu. Jakie są możliwości wykonania zleconego podziału nieruchomości i jakie warunki powinny zostać spełnione ? Czy ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla gminy, jaki przepis to reguluje?

 

Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu (Art. 94 gn).

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 13:18 #6940

 • Marek
 • Marek Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 125
 • Otrzymane podziękowania: 30
Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, czyli tam gdzie w studium zaplanowano obszary rolne to w mzpz też rolne, gdzie budowlane to budowlane.
Jeżeli będą sporządzać mpzp to muszą wziąć pod uwagę ustalenia studium, ale na dzień dzisiejszy (w pytaniu) gmina nie przystąpiła do sporządzenia mpzp dlatego moim zdaniem studium nie ma tutaj żadnej mocy i można dzielić działki tak jakby nie było planu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 14:26 #6943

 • sandrunia
 • sandrunia Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Gmina nie jest tutaj objęta obowiązkiem sporządzenia mpzp.
Wg. art. 10 ust. 2 pkt. 8 studium wyznacza obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie mpzp na podstawie przepisów odrębnych.
Art. 14 ust 7 mówi, że plan miejscowy sporządzany obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
Czyli samo studium dlatego, że nie jest aktem prawa miejscowego, nie wymusza na gminie obowiązku sporządzenia mpzp. Ale przepisy odrębne, które stanowią przepisy prawa aktualnie obowiązującego, już tak. Dlatego też dopóki taki obowiązek nie został sformułowany w przepisach odrębnych, gmina nie ma obowiązku przystąpienia do sporządzenia mpzp.
Wg Wolanina " Rada gminy nie posiada kompetencji do kreowania obowiązku sporządzania mpzp, dlatego zawieszenie postępowania podziałowego z tej przyczyny jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy źródłem przedmiotowej powinności jest norma prawna, wynikająca z aktu powszechnie obowiązującego".

Dlatego dokonujemy podziału, tak jak wspominał Marek, tak jakby nie było mpzp, zgodnie z art. 94.1 UGN lub art. 95 UGN

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 19:33 #6952

 • donbolass
 • donbolass Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 2
W studium określa się w szczególności:(...)
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
No to nawet jeśli rada gminy nie posiada kompetencji do kreowania obowiązku sporządzania mpzp to w studium określa obszary które są objęte obowiązkiem sporządzenia MPZP NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
Według mnie obowiązek taki już powstał według przepisów odrębnych a gmina określiła tylko jego obszary w studium.
Patrzcie tutaj:
www.szczecin.pl/Strategia/_pl/05_informa...odarowanie/dsd15.htm
tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina

Obszary, dla których sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe oraz zalecane

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się obszary, dla których sporządzenie planów miejscowych jest:

A. obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych,
B. obowiązkowe dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
A. Obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych należą w Szczecinie do dwu grup:

teren górniczy,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie stosownego przepisu szczególnego.
Czyli przepisy szczególe nakazują m.Szczecin sporządzić mpzp dla terenu góniczego i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych co w studium zostało uwzględnione.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez donbolass.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 19:42 #6954

 • Marek
 • Marek Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 125
 • Otrzymane podziękowania: 30
A może sporządzający studium nie znał się na rzeczy i tak sobie wkreślił obszar z obowiązkiem sporządzenia planu...

Wg mnie jeżeli nie mam odniesienia do tych przepisów odrębnych to nie interesują mnie ustalenia studium.

A poza tym, czy nie ma przepisu, że jeżeli jest obowiązek sporządzenia planu to gmina nie ma wyznaczonego terminu do jego sporządzenia? Bo tak to mogą mi zablokować możliwość gospodarowania moją nieruchomością na jak długo chcą...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 20:02 #6956

 • donbolass
 • donbolass Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 2
W studium określa się w szczególności:(...)
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
Proszę, tutaj już chyba jest jasno napisane, strona 196 w pdfie:
bip.jaworzno.pl/Article/id,18690.html
3.1. Obszary, dla których sporządzenie miejscowego planu jest obowiązkowe na podstawie
przepisów odrębnych.
3.1.1. Określa się obszar, oznaczony na rysunku studium symbolem MP1, dla którego przewiduje się
powstanie obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku
ze wskazaniem na mapach zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej, dla części obszaru doliny Przemszy położonej w granicach Jaworzna
Czyli jest przepis szczególny- studium go uwzględnia. Sama sobie gmina obowiązku nie tworzy.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 20:37 #6957

 • Marek
 • Marek Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 125
 • Otrzymane podziękowania: 30
Ok. Ja rozumiem, spoko:)
Chodzi mi tylko o to, że w tak zadanym pytaniu nie mam jasno sprecyzowanego, że obowiązek sporządzenia planu wynika jeszcze z przepisu odrębnego, więc tak bym odpowiedział...
albo dodał w odpowiedzi, że sam zapis w studium niczego nie tworzy, tylko musi to być potwierdzone przepisami odrębnymi.
I wcześniej podałeś, że: "Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie stosownego przepisu szczególnego." - więc tym bardziej jeżeli nie przystępują to nie mogą mi blokować prac...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2018/04/10 20:41 #6959

 • donbolass
 • donbolass Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 2
A to już nie mam pojęcia jak to jest jeżeli gmina ma obowiązek sporządzić plan w wyznaczonym terminie a nie przystąpiła do jego sporządzania. Aczkolwiek tak daleko już bym nie szedł w analizowaniu zagadnienia;)
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2019/04/06 10:19 #9861

 • Geodeta_xxx
 • Geodeta_xxx Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 1
Możliwe jest sądowe zniesienie współwłasności. Jeżeli taka istnieje. Wówczas o podziale orzeka sąd.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2019/06/22 16:49 #10245

 • michal007
 • michal007 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 15
Ustawa o GN art 94.3.

Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy
przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie
w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

To jaka powinna byc odpowiedz na to pytanie ? Mozna wykonac podział czy nie mozna ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2019/06/23 11:11 #10246

 • Aleksandra
 • Aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 124
 • Otrzymane podziękowania: 29
Napisałabym Art.94.3
Oraz to:
Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od kryteriów dopuszczalności zagospodarowania wydzielanych działek wynikających z mpzp albo decyzji o warunkach. Możliwość taka istnieje wówczas gdy podzual następuje w celach określonych w art. 95 u. GN

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Aleksandra.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2019/06/23 12:12 #10247

 • szwedzik88
 • szwedzik88 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 5
a co z art. 93.2a?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2019/06/23 12:35 #10249

 • Aleksandra
 • Aleksandra Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 124
 • Otrzymane podziękowania: 29
93.2a też w sumie pasuje ...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Aleksandra.

Przedsiębiorcy geodezyjnemu zlecono podział nieruchomości znajdującej się na obszarze określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako objętym obowiązkiem... 2019/11/03 13:07 #11057

 • michal007
 • michal007 Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 15
Czy można na takim obszarze, pomijając gminę, wydzielić działkę rolną większą niż 3000 m2? Oczywiście jeżeli będzie to grunt rolny.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.292 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się