Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ...

Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ... 2016/12/01 22:05 #3991

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 218
 • Otrzymane podziękowania: 22
Nieobecność strony prawidłowo zawiadomionej, kóra nie złożyła usprawiedliwienia...

Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym. Jak należy postąpić jeżeli strona:
- odmawia przyjęcia wezwania,
- jest nieobecna i nie udało się ustalić jej miejsca pobytu,
- jest niepełnoletnia lub niezdolna do czynności prawnych

 

W postępowaniu rozgraniczeniowym strony tego postępowania są wzywane na grunt w celu przeprowadzenie rozprawy granicznej z ich udziałem.

Wezwanie, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Czytaj więcej...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ... 2017/02/07 23:39 #3992

 • fizyk1
 • fizyk1 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 2
" jak należy postąpić jeżeli strona jest nieobecna i nie udało się ustalić jej miejsca pobytu" w ww. odpowiedzi, jest wyjaśnione jak powinien postąpić organ prowadzący postępowanie, a nie geodeta. Wg mnie jest zasadne przytoczenie w tym miejscu par. 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:
"Jeżeli nie jest możliwe ustalenie osób uprawnionych do wystąpienia jako strona w postępowaniu rozgraniczeniowym, geodeta odracza wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i zawiadamia o tym właściwy organ." Właściwy organ postępuje następnie wg art. 34 kpa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ... 2017/02/12 16:25 #4104

 • t_tekien
 • t_tekien Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 13
Jest niepełnoletnia lub niezdolna do czynności prawnych

Art. 11 KC: Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności
Art.30.2 KPA: Osoby niezdolne do czynności prawnych działają przez swoich ustawowych przedstawicieli

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ... 2018/06/01 16:35 #7639

 • adzik7
 • adzik7 Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 72
 • Otrzymane podziękowania: 30
Ja dodalabym jeszcze art. 41 KPA:

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ... 2019/01/18 17:23 #8848

 • Leon
 • Leon Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 185
 • Otrzymane podziękowania: 19
art. 11 KC i art. 32 ust. 2 KPA nie ma zastosowania gdyż czynności geodety wymagają pełnomocnictwa szczegółowego gdyż przekracza to zwykły zarząd w takim przypadku musi być zgoda sądu rodzinnego na rozporządzanie własnością gdzie współwłaścicielem jest osoba nieletnia. Mało letni nie może dać pełnomocnictwa szczegółowego. Moim zdaniem par. 9 rozporządzenia jest jak najbardziej słuszny. Geodeta nie jest w stanie ustalić adresu jeżeli nie jest dostępny w ewidencji. Organ administracji ma trochę więcej możliwości nawet wspomniany art. 34 z KC.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.107 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się