Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2016/04/24 19:12 #2528

 • Tusia884
 • Tusia884 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 114
 • Otrzymane podziękowania: 31
W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad zaproponował aby zajęty pas gruntu wydzielić i notarialnie przenieść własność na sąsiada. Jakie warunki muszą zajść aby taki podział był możliwy? Jaka powinna być treść mapy z projektem podziału?

Podział nieruchomości z art. 95.4:

UoGN- Art. 95. 4) Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw.

Roszczenie sąsiada może wynikać z art. 151 Kodeksu Cywilnego:
KC- Art. 151. Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.
Artykuł 151 KC zawiera warunki jakie muszą zaistnieć.

Treść mapy z projektem podziału:
Rozpo ws podziałów:
§ 9. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) skalę mapy;
4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8 ) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.
2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału nieruchomości.
The following user(s) said Thank You: krzysiek5121, piotr0410

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Tusia884.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2016/08/05 09:49 #3005

 • llukaszekk
 • llukaszekk Avatar
 • Wylogowany
 • Bywalec
 • Bywalec
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 11
Pytanie to może mieć szerszy charakter. Można założyć, że nieruchomości te są rolne, a zatem można dokonać podział w celu regulacji granicy. Można by tez rozważyć Art. 98b (połączenie i podział) Co sądzicie na ten temat?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2016/09/15 10:53 #3100

 • cisowianka
 • cisowianka Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 0
Wydaje mi się, że w tym wypadku chodzi o sytuację przedstawioną przez Tusia884, ponieważ:
Art 93 Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 95
Więc skoro ma tu zastosowanie art 95 nie ma potrzeby bawić się ze wstępnym projektem podziału :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2016/10/02 21:43 #3146

 • piotrekst
 • piotrekst Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 12
 • Otrzymane podziękowania: 7
Czy w tym przypadku na mapie z projektem podziału nie powinna być zawarta informacja, że podział jest przeprowadzany na podstawie art. 95 ust. 4 GN w związku z ar. 151 KC? Wydaje mi się, że jeżeli tego nie będzie to będą "przepychanki" najpierw z ośrodkiem a później z gminą o brak wstępnego projektu podziału i za małą powierzchnię wydzielaną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2019/12/02 17:32 #11221

 • paulinasawicka
 • paulinasawicka Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 171
 • Otrzymane podziękowania: 15
może ktoś miał to pytanie na egzaminie i potwierdzi ze to nie chodzi o wstepny projekt podzialu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

W trakcie rozgraniczenia nieruchomości , zakończonego ostateczną decyzja administracyjną, okazało się że ogrodzenie wybudowane przez właściciela jednej rozgraniczanych działek wchodzi o 1 metr na długości 50m na sąsiednią działkę. Sąsiad 2019/12/04 07:20 #11228

 • zimek
 • zimek Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 15
 • Otrzymane podziękowania: 3
A czy nie można tego rozpatrywać pod kątem zasiedzenia ? Wówczas podział nastąpiłby na podstawie orzeczenia sądu. Jeżeli oczywiście byłyby przesłanki do wydania go. W treści pytania nie ma nic kiedy zostało wybudowane to ogrodzenie, ale skoro było tzn. właściciel używał ten pas gruntu jak swoje a drugi się temu nie sprzeciwiał

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.185 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się