Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Egzamin 22 luty 2019 r.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/19 21:51 #9614

 • jacob
 • jacob Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Cześć, jeśli ktoś jedzie z Krakowa to może się ze mną zabrać autem. Nie znam za bardzo Warszawy, więc koniec podróży w okolicy stacji metra Służew / Wilanowska. Wyjeżdżam w czwartek koło południa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/21 19:52 #9633

 • Hub
 • Hub Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 0
Cześć, zapomniałem swojego zawiadomienia, może ktoś potwierdzić, że jutrzejszy egzamin odbywa się o godzinie 9 przy ul. Wspólnej 2? Były jeszcze jakieś informacje, np. numer sali?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/21 19:57 #9634

 • Kamil_D
 • Kamil_D Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 3
Egzamin jutro o 9 ul. Wspólna 2 sala 3105 do 3108 piętro 3
The following user(s) said Thank You: Hub

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/23 06:41 #9643

 • Kamil_D
 • Kamil_D Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 16
 • Otrzymane podziękowania: 3
Pisałem egzamin na zakres 4. Test łatwy pytania powtórzył się z testów z 2018 r. Na opisówce pierwsze pytanie wymagało podania klasy dróg oraz opisanie jakich gruntów nie zalicza sieć do użytku dr w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych (załącznik 6 do rozporządzenia egib). Drugie pytanie dotyczyło tworzenia arkusza mapy w układzie 2000 a trzecie wymienić obowiązki inwestora i uprawnienia kierownika budowy oraz czy geodeta jest uczestnikiem procesu budowlanego. Uzasadnić odpowiedź. Na ustnym pytania miałem głównie z rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie(znaki na obiektach, ogólne warunki projektowania, jakie znam obiekty) oraz o błąd tyczenia podać wzór opisać co jest co. Komisja na plus. Egzamin zaliczony. Gratulacje dla wszystkich którzy zaliczyli.
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/23 08:28 #9644

 • Krzychu123
 • Krzychu123 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 1
Pisałem zakres 4. Moje pytania z ustnego: 1)osnowa w układzie lokalnym, jak zakładamy, dokładności, metody 2)kanał technologiczny, co to jest , kto zwalnia zarządcę z jego budowy 3) jakich dokumentów potrzebuję aby wytyczyć budynek, później rozszerzone jakie dokumenty jeśli chodzi o zakład przemysłowy. Egzamin zaliczony:) Pozdrowienia dla zdających tego dnia.
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/23 20:17 #9645

 • Adamek
 • Adamek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 1
ustny wszyscy zaliczyli?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/02/28 14:32 #9665

 • lokkk
 • lokkk Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 33
 • Otrzymane podziękowania: 16
Ja na ustnym tego dnia miałem pytania:
1. wymienić czynności jakie uczestnicy procesu budowlanego mogą zlecić geodecie nie licząc mdcp, 2. osnowa od przemieszczeń obiektu budowlanego będącego w użyciu (nie wiem czy to że obiekt jest w użyciu miało jakieś znaczenie), 3. pomiary gnss i jakimi technikami gnss możemy pomierzyć kanalizację.
egzamin zdany
The following user(s) said Thank You: zmooda

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/03/05 06:10 #9679

 • Krzychu123
 • Krzychu123 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 1
Są już wpisy w centralnym rejestrze.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/03/07 20:23 #9690

 • klimo11
 • klimo11 Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 4
 • Otrzymane podziękowania: 0
czy ktos z Was dostal juz dyplom?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Egzamin 22 luty 2019 r. 2019/03/10 13:54 #9702

 • doc
 • doc Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 2
 • Otrzymane podziękowania: 2
Dzielę się informacjami z egzaminu zakres 4 z 22,02,2019r. z opóźnieniem (konieczność „odrobienia” się w pracy po zaangażowaniu w egzamin
Co do pytań opisowych szczegółowych na zakres 4, potwierdzam to co już zostało napisane:
1) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – par. 4.1
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Załącznik 6, poz. 18
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Art. 4.1), 2)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – par. 19

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Art. 17; 18.1, .2, .3; Art. 23; Art. 43.1, .1b

W moim odczuciu pytania bliżej zakresu 1 (upewniałem się czy dobrą kartkę dostałem:). Ale po ostatniej aktualizacji wykazu aktów obowiązujących na zakres 4 i wycięciem kilku z normami włącznie (co podkreślał Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego p. Łopaciuk), zmienia się charakter pytań i staje się „przepisówką”, a nie podstawą do przekazania posiadanej wiedzy technicznej.
Pytania testowe – złożone na podstawie spisu z pamięci (o ile mnie nie zawodzi) i po przeglądnięciu z lat ubiegłych:
1. Zatwierdzenie projektu osnowy szczegółowej przez starostę - Art. 3.3 U-PGiK
2. Klauzula tajności obiektów na terenie zamkniętych zostaje przekazana do – Głównego Geodety Kraju - Art. 4.2b U-PGiK
3. Organy administracji g-k w strukturze służby g-k - Art. 6a.1.2 U-PGiK
4. Powołanie Głównego Geodety przez Prezesa Rady Ministrów - Art. 6b.1 U-PGiK
5. Zadania marszałka jako organu służby geodezyjnej i kartograficznej - Art. 7c.1 U-PGiK
6. Nadzór nad organami administracji geodezyjnej - Art. 9.1 U-PGiK
7. Wykonawcą prac geodezyjno-kartograficznych może być - Art. 11.1 U-PGiK
8. Znaki podlegające ochronie - Art. 15.1 U-PGiK
9. Wykazywanie informacji dotyczących umów dzierżawy w EGiB - Art. 20.1.6 U-PGiK
10. Zarzuty i uwagi w procesie modernizacji EGiB - Art. 24a.6, .9 U-PGiK
11. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej - Art. 24.2b U-PGiK
12. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru - nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem - Art. 31.2 U-PGiK
13. Organ prowadzący zasób określa wysokość opłaty za udostępnienie materiałów w – dokumencie opłaty - Art. 40e.1 U-PGiK
14. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu - pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie - Art. 44b.1 U-PGiK
15. Centralny rejestr osób osób posiadających uprawnienia zawodowe prowadzi – Główny Geodeta Kraju - Art. 45g.2 U-PGiK
16. Kto powołuje członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej - Art. 46h.1 U-PGiK
17. Długość kadencji przewodniczącego wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej - Art. 46h.1 U-PGiK
18. Wykreślenie kary dyscyplinarnej upomnienie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe Art. 46r.1 U-PGiK
19. Umieszczanie tabliczek z nazwami ulic jako zadanie gminy – Art. 47a.1 U-PGiK
20. Obowiązek właściciela ma obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym - w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru - Art. 47b.1 U-PGiK
21. Kara grzywny za nie przekazywanie materiałów będących wynikami prac geodezyjnych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia - Art. 48.2 U-PGiK
22. Główny Urząd Geodezji i Kartografii - urząd administracji rządowej, obsługujący Głównego Geodetę Kraju - Art. 6.3 U-PGiK + Statut GUGiK
23. Dane obligatoryjne krajowego systemu informacji o ternie – par. 1.1 R-KSIT
24. Krajowy system informacji o ternie zakładają i prowadzą – par. 2.1 R-KSIT
25. Relacje topologiczne nie mogą zawierać – par. 1.1 zał. 3 R-GESUT
26. Generalizacja obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej w skali 1:500 - par 2 zał.7 R-BDOT
27. Opis obiektu województwo na mapie zasadniczej – równolegle do granicy – par 8.1 zał.7 R-BDOT
28. Zgłoszenie prac zawiera – wzór – załącznik do R-w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania (…)
29. Uwierzytelnienie dokumentów, dla których wniosek jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – par. 4.1 R-sposób i tryb uwierzytelniania
30. Identyfikator materiału licencji – co oznacza który człon – par. 2.2 R-udostępnianie materiałów PZGiK, licencji (…)
31. Skład komisji oceniającej przydatność materiałów zasobu – par. 27 R-PZGiK
32. Rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych – par.3 R-rodzaje materiałów g-k (…)ochronie informacji niejawnych
33. Prace g-k na terenach zamkniętych podlegające nadzorowi - par. 3 R-nadzór nad pracami g-k na terenach zamkniętych
34. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega na – (dwie odpowiedzi których konstrukcja sprawiła mi problemy: „zgodności wykonywanych pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami, określonych w przepisach dotyczących pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych”, „posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zezwoleń na wykonywanie tych prac, na terenach zamkniętych” – par. 4.1 R-nadzór nad pracami g-k na terenach zamkniętych
35. Geodeta powiatowy – wymagania – par. 4 R-wymagania jakim powinni odpowiadać (..) geodeci powiatowi (…)
36. Warunki organizacyjne dla gminy warunkującej o przejęcie zadań starosty w zakresie g-k – par.2 R-warunki (…) gmin wnioskujących o przejęcie zadań starosty (…)
37. Dane w ewidencji miejscowości, ulic i adresów – (w konstrukcji pytania pojawiła się odpowiedź „identyfikatory nazw ulic i placów” a w rozporządzeniu jest to identyfikator TERYT tych nazw, miałem wątpliwości) – par. 3.1, 4.1 R-EMUiA (AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY NA ZAKRES 4 TYLKO 1 A TEST BYŁ WSPÓLNY)
38. Główny Geodeta Kraju jako organ wiodący tematów danych przestrzennych – Art.3.7.g+zał. U-IIP
39. W planie miejscowym określa się – Art. 15 U-Planowanie przestrzenne
40. W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną - w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji – Art. 51.2 U-Planowanie przestrzenne
41. Podział na potrzeby statystyki na rejony statystyczne i obwody spisowe – par. 1.3 R-TERYT
42. Symbol rodzaju jednostki w identyfikatorze TERYT – par. 3.3 R-TERYT
43. Źródła powszechnie obowiązującego prawa RP - Art. 87.1 U-KONSTYTUCJA
44. Ratyfikowana umowa międzynarodowa – Art. 91 KONSTYTUCJA
45. Rozporządzenia – wydawanie na podstawie upoważnień szczegółowych ustawy – Art. 92.1 KONSTYTUCJA
46. Odstąpienie umowy o dzieło - (wątpliwa dla mnie odpowiedź dotycząca zwrotu materiału bo nie było podkreślone, że zamawiający sam go dostarczył) - Art. 636 U-KC
47. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o dzieło – Art. 646 U-KC
48. Właściwość miejscowa organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości – Art. 21 par.1 U-KPA
49. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga - sąd administracyjny – Art.22 par. 2 U-KPA
50. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić – Art.22 par. 3 U-KPA
51. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy - zażalenie – Art. 31 par.2 U-KPA
52. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pomocą – Art. 39 U-KPA
53. Odmowa wydania zaświadczenia - Art. 219 U-KPA
54. Kary nakładane na biegłego w sprawie – Art. 285 U-KPK
55. Opinie niezbędne do wydania rozporządzenia o podziale gminy – Art. 4b.1 U-Samorząd Gmin
56. Legalne jednostki miar – Art. 5 U-Prawo Miar
57. Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy – Art. 6.1 U-Prawo Miar
58. W zakresie niezbędnym do kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych, upoważnieni pisemnie funkcjonariusze ABW albo funkcjonariusze lub żołnierze SKW mają prawo do – Art. 12.1 – U-Ochrona informacji niejawnych
59. Wymagania dla rejestru publicznego prowadzonego w systemie teleinformatycznym – Art. 14.1 U-o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
60. Polityka bezpieczeństwa informacji – zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania – U-Krajowe Ramy Interoperacyjności par. 3.15

Moje pytania ustne:
• W jakich przypadkach w trakcie budowy wykonywany jest pomiar przemieszczeń i odkształceń – Rozporządzenie w/s „czynności geodezyjnych w budownictwie” 1995r. – par. 12.1.2), .2
• Jakie dane powinny zostać określone w trakcie geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki - Rozporządzenie w/s „czynności geodezyjnych w budownictwie” 1995r. – par. 8.1
• Główne kryterium oceny dokładności wyznaczenia poziomej osnowy realizacyjnej - średni błąd po wyrównaniu długości najbardziej niekorzystnie położonego boku sieci – Instrukcja techniczna G3
Pytania ustne, które pamiętam poza podanymi przez kolegów na forum:
• Zawartość szkicu tyczenia
• Katastrofa budowlana - kryterium bezpieczeństwa
• Kondygnacja podziemna, odległość od granicy działki

Podsumowując: Do egzaminu podeszło 19 osób z czego chyba 5 osób na zakres 1 reszta zakres 4. Z testu 4 osoby były zwolnione, nie zaliczyły go 2 osoby z piszących, kolejne 2 nie przeszły części opisowej. Do ustnego podeszło zatem 15 osób, 9 pierwszych wchodzących zdało. Dla mnie komisja bardzo życzliwa, z podejściem partnerskim w rozumieniu zawodowym, nota bene ostatni raz w takim zespole patrząc na skład nowopowołanej 05.03.2019r. Grupa wyglądała na dobrze przygotowaną, co potwierdzali koledzy zdający niedawno na zakres 1, gdzie zdarzały się osoby nie potrafiące powiedzieć czegokolwiek o wcięciu czy służbie g-k. Pozdrowienia dla współzdających i przygotowujących się dopiero do podejścia.
The following user(s) said Thank You: zmooda, GEODETAKOPER

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
Czas generowania strony: 0.146 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się