Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT: TARCZA 4.0 dla geodezji

TARCZA 4.0 dla geodezji 2020/06/28 10:24 #12595

 • sylek5
 • sylek5 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 4
Art. 29.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782) w art. 42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.".

i parę innych ciekawych zmian :-)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

TARCZA 4.0 dla geodezji 2020/06/28 10:29 #12596

 • sylek5
 • sylek5 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 4
49) po art. 15zzzi dodaje się art. 15zzzia i art. 15zzzib w brzmieniu:
"Art. 15zzzia. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086):

1) wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu;

2) pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych:

a) ortofotomapy,

b) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

c) szczegółowych osnów geodezyjnych,

d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,

e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac;

2) o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu;

3) wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Czy ktoś z WAS pisał już takie oświadczenie?? - jak tak to proszę o wzór :-)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

TARCZA 4.0 dla geodezji 2020/06/29 08:04 #12599

 • Warmik
 • Warmik Avatar
 • Wylogowany
 • Profesjonalista
 • Profesjonalista
 • Posty: 115
 • Otrzymane podziękowania: 23
Aż takie to trudne, żeby napisać oświadczenie samodzielnie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

TARCZA 4.0 dla geodezji 2020/06/29 11:09 #12600

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 268
 • Otrzymane podziękowania: 28

Oświadczenie pochodzi ze strony: www.ozzg.pl/prawo/tarcza-dla-geodezji/
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: sylek5

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

TARCZA 4.0 dla geodezji 2020/07/02 12:41 #12604

 • roggeo
 • roggeo Avatar
 • Wylogowany
 • Nowicjusz
 • Nowicjusz
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
jest ktoś w posiadaniu protokołu weryfikacji z nr ? protokołu które otrzymuje mają tylko identyfikator zgłoszenia pracy gk oraz identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.222 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się