Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Analiza poszczególnych pytań testowych z niejasnymi odpowiedziami.
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:

Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych: 2017/04/13 09:28 #4574

 • zmooda
 • zmooda Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Moderator
 • Moderator
 • Posty: 914
 • Otrzymane podziękowania: 165
Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
a. prace na terenach kolejowych,
b. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne,
c. prace dotyczące ewidencji gruntów i budynków,
d. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych a także obliczanie i przetwarzanie wyników tych pomiarów w związku z wykonywaniem standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:5000 do 1:1 000 000.

Czy prawidłowa będzie też odpowiedź C

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej § 2

§ 2. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, a także obliczanie i przetwarzanie wyników tych pomiarów, w związku z:
a) zakładaniem podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prowadzeniem państwowego rejestru tych osnów,
b) tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”,
c) wykonywaniem standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000;
2) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie;
3) tworzenie zbiorów danych określonych w art. 4 ust. 1a pkt 1–4, 6, 8, 9 i 11 ustawy.


Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 4. 1. (uchylony)
1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
8 obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych: 2017/09/10 16:34 #5437

 • mateo-17
 • mateo-17 Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Ekspert
 • Posty: 202
 • Otrzymane podziękowania: 83
dokładnie tak:
prace dot. egib
tylko jaki jest klucz do tego pytania? pole obrony jest w razie nietrafienia w klucz

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.129 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się